Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Vad kommer att hända på Gazaremsan när Hamas har besegrats?

Israeliska soldater inne på Gazaremsan i en bild publicerad den 28 december. (Foto: IDF)
Finns det någon lösning för Gazaremsan?

Efter massakern den 7 oktober satte Israel som mål att slå ut den militära kapaciteten hos Hamas, Islamiska Jihad och de andra terroristorganisationerna på Gazaremsan. Efter 102 dagars krig har IDF gjort betydande framsteg för att uppnå detta mål.

– Men det är avgörande att fortsätta tills Israel har en fullständig seger och avsluta med förhållanden som hindrar terrororganisationen från att få förnyad styrka, skriver Meir Ben Shabbat, chef för Misgav Institute for National Security & Zionist Strategy. Han var Israels nationella säkerhetsrådgivare från 2017 till 2021 och hade en central roll i förhandlingarna om Abraham-avtalet.

För Israel är det viktigt att säkra följande slutresultat, anser Shabbat:

1. Säkerhet för den israeliska befolkningen i området runt Gaza.

2. Förhindra terrorism och militära attacker.

3. Se till att Gaza förblir demilitariserat. Förhindra att vapen och ammunition smugglas in eller tillverkas.

4. Förhindra militära avdelningar från att öva och bygga upp militär kapacitet.

5. Förhindra Hamas från att återta makten. Israel måste se till att Hamas inflytande minskar i framtiden.

6. Förhindra negativt inflytande som Hamas kan ha på palestinier i Judéen och Samarien.

7. Hamas måste reduceras så att de inte längre kan ha något ansvar i Gazas civila förvaltning.

För styrningen av Gaza efter krigets slut, föreställer Shabbat sig tre huvudalternativ:

1. Central styrning för hela Gazaremsan med lokala palestinier, som inte har någon koppling till Hamas och inte representerar den palestinska myndigheten PA.

2. Regionala regeringar baserade på klanerna, med ett centralt råd som stöds av det internationella samfundet.

3. Gazaremsan styrs av en internationell kommitté.

Inget av dessa alternativ har en god chans att bli en framgång, tror Shabbat.

– Hamas inflytande bland folket i Gaza, hur rörelsen genomsyrar alla aspekter av livet, deras väloljade organisationsförmåga och deras militära styrka, kommer inte att tillåta andra att bestämma över dem. Varje aktör som väljer att inte samarbeta med Hamas kommer av stora delar av befolkningen att ses som helt illegitim. I bästa fall kommer aktören att förlora sin förmåga att regera, och i värsta fall kommer den också att förlora sitt liv, skriver Shabbat.

Kanske är det bättre för Israel att behålla Gazaremsan som ett område utan lösning, än ett område med en dålig lösning där Hamas så småningom återgår till makten? avslutar Shabbat.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem