Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Varför är israeler emot att andra länder får kärnvapen när de själva har dem?

Israels atomanläggning i Dimona i Negev. (Arkivfoto: Conrad Myrland, MIFF)

När MIFF återger Israels argument mot att Syrien och Iran ska få skaffa sig kärnvapen, får vi ofta svaret: Israel har ingen rätt att förneka andra länder kärnvapen när de själva har dem. Läs MIFF:s svar på invändningen.

Av Odd Myrland

24 januari 2014

Israels kärnkraftverk i Dimona, Negev. (Arkivfoto: Conrad Myrland, MIFF)

Har Israel kärnvapen?

För många år sedan valde Israel strategin att varken officiellt bekräfta eller förneka att de har kärnvapen. Kanske var det rätt strategi vid den tiden. Men nu är det förmodligen få som tvivlar på att Israel har kärnvapen. Jag vet inte hur många människor som vet hur många och vilka typer. Jag är åtminstone inte bland dem som vet. 

Varför var Israel tvingad att tillverka kärnvapen?

Det korta svaret är att Israel var och är utsatt för ett existentiellt hot, dvs. hotet att utplånas som en stat och att en stor del av befolkningen dödas fysiskt. Israel är det enda landet som hotas på det sättet. Vad vi tror utlöste arbetet med kärnvapen var när Sovjetunionen 1956 öppet hotade Israel med kärnvapen. Vid ett tillfälle sa till och med två av Sovjetunionens ambassadörer att nästa dag skulle Israel “plattas till”. Detta beskrivs mer detaljerat, med referens, i artikeln Varför var Israel tvingad att utveckla kärnvapen? 

Så varför skulle ingen av Israels grannar få ha kärnvapen? Vi ska titta på några skäl.

Varje land är en risk

För varje aktör som får tillgång till massförstörelsevapen i allmänhet och kärnvapen i synnerhet ökar risken för att de används. Det är därför oroande att fler länder får kärnvapen. Men det finns några faktorer som gör det extra farligt för ett nytt land att ha massförstörelsevapen.

Stabilitet

När den israeliska premiärministern Menachem Begin var i USA för att underteckna fredsavtalet med Egypten den 26 mars 1979, sa han i sitt tal att det fanns tre israeliska premiärministrar närvarande. En som var (själv), en som hade varit (Yitzak Rabin) och en som gärna ville bli (Shimon Peres). Alla tre hade det gemensamt att när Israels lagligt valda regering ingår ett avtal med ett annat land, känner sig framtida regeringar bundna av det oavsett om de kom överens om det när det ingicks eller inte.

Han sa att detta inte är fallet med Israels grannar. Man kan aldrig veta om nästa regering – som kan komma efter någon annan – kommer att följa de uppnådda överenskommelserna.

I Israel, liksom i Sverige, har den nuvarande regeringen fullt stöd från hela befolkningen som landets enda legitima regering. Men om vissa politiker hade försökt ta makten på något annat sätt än genom att vinna ett lagligt, fritt och rättvist val, skulle nästan alla svenskar stött de demokratiska partierna. Detsamma gäller också i Israel. De är ett tecken på ett stabilt land. 

Detta är inte fallet i Israels grannländer. Det finns inga fria val, och de regeringar som installeras är således inte legitima. Vad som är ett ytterligare problem är de starka motsättningarna mellan olika etniska och religiösa grupper. Även där det finns majoritetsstyre blir det lätt majoritetsstyre och inte demokrati

Israel stoppade Syrien från kärnvapen

Israel hindrade Syrien från att förvärva kärnvapen genom en luftattack 2007 . De olika grupperna där har sedan dess slaktat varandra. Nästan 400 000 människor har dödats där sedan 2011. Och miljoner har fördrivits, mest på grund av de etnisk-religiösa motsättningarna. Om Syriens president, Assad, hade kärnvapen nu, kunde han ha gått fram ännu mer hänsynslöst. För då hade världen inte vågat konfrontera honom så starkt som den trots allt har gjort och hotar att göra. 

Och skulle de som har kärnvapen förlora inbördeskriget, kan kärnvapen hamna hos vem som helst. Det måste vara mardrömmens mardröm.

Slutsatsen av detta: När ett land inte har en regering som har stöd hos folket, som är legitimt och som kan ersättas vid fredliga val, är det mycket farligare än annars om landet får kärnvapen.

 Brutalitet

Vi ser en mycket blodig konflikt i Syrien just nu. Giftgas har använts och skulle förmodligen ha använts mycket mer om världssamfundet inte hade ingripit så kraftfullt. Människor dödades i tiotusentals. Det vittnar om en stark brutalitet bland dem som leder kriget. Och det är verkligen inte så att en part är en skurk och resten är helgon. De flesta grupper, på båda sidor, agerar på ett bestialiskt sätt, har vi kunnat förstå av nyhetsrapporterna. 

Då är det så här: Ju mer brutalt du är villig att agera, desto lägre kommer tröskeln att vara för att du i en given situation tillgriper kärnvapen.

Undergångsprofetior

En hadith är något som profeten Muhammad sägs ha sagt eller gjort, som ges religiös betydelse även om det inte står i Koranen. Vi som arbetar för att förklara Israels situation har oftast stött på en viss hadith. På miff.se har vi två exempel på att det predikas i en palestinsk moské som visas på officiell palestinsk tv, ett tal på Hamas TV , det andra på PA-TV (den palestinska myndighetens tv-station). Denna hadith är att uppståndelsen inte kommer förrän muslimerna dödar judarna. Och när detta sades för 1400 år sedan fanns det inget Israel, så vi pratar om alla judar i världen.   

När vi läser i Bibeln om vad många anser är undergångsprofetior, inser vi att vi talar om dramatiska händelser, där stora delar av mänskligheten kommer att dödas. Jag förstår att det finns liknande profetior i Koranen och kanske i andra muslimska heliga skrifter. Det berättar för oss att det under tiden strax före den stora, positiva omvälvningen med uppståndelse från de döda och förmodligen mycket annat bra, kommer att finnas extremt blodiga konflikter. Bland annat kommer alla judar i världen att dödas av muslimerna, som nämnts.

Vem kan inte få kärnvapen?

När människor med sådana åsikter får tillgång till kärnvapen, finns det en risk att en situation uppstår där de får tid att uppfylla de blodiga profetiorna. Människor med sådana idéer borde inte få bestämma om de ska få ha kärnvapen.

Jag har förstått det så att särskilt bland shia muslimer, finns det riktningar som tror att den sista tiden är nära förestående, att deras version av Messias är förmodligen lever nu . Detta ökar risken för att kärnvapen används för att uppfylla vissa profetior. 

Slutsats

Oavsett vilket land det är, ökar risken för att kärnvapen används med varje nytt land som får tillgång till dem. När landet är instabilt ökar faran ytterligare kraftigt. Ju mer brutala härskare det finns, desto större är faran. Och skulle de som har fingret på atomknappen ha mål som inkluderar massmord, ökar faran ännu mer.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem