Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

63 000 ultraortodoxa män kan kallas in till försvaret

Ultraortodoxa män kommer inte längre att vara befriade från militärtjänst. (Foto: Flash90)
Högsta domstolen slår fast att även ultraortodoxa måste ingå i det militära försvaret.

I ett historiskt beslut har Israels högsta domstol enhälligt beslutat att regeringen måste börja rekrytera ultraortodoxa män till militärtjänst. Högsta domstolen anser att det inte längre finns någon rättslig grund för att fortsätta med den decennier långa praxisen att bevilja undantag från militären på allmän basis.

Det var i juni 2023 som regeringen instruerade de israeliska försvarsstyrkorna att inte kalla in arbetsföra ultraortodoxa män för tjänstgöring. Men Israels högsta domstol anser att detta beslut var olagligt, eftersom det antogs efter att lagen som tillät det allmänna undantaget hade upphört att gälla, skriver Times of Israel.

Därför slår Högsta domstolen nu fast att regeringen aktivt måste arbeta för att rekrytera unga ultraortodoxa män till den israeliska försvarsmakten.

Domarna betonar att de inte ställer några krav på hur många ultraortodoxa som måste kallas in omedelbart och att processen kan ske gradvis. De påpekar ändå att den första kallelsen måste inledas omedelbart.

Högsta domstolen slog också fast att staten inte kan finansiera en ultraortodox yeshiva [religiös skola] för elever som studerar där i stället för att göra militärtjänst. Domstolen anser att dessa villkor gällde för det tidigare avtalet om undantag, som har upphört.

Högsta domstolens historiska beslut innebär att det efter årtionden av politiska och samhälleliga kontroverser nu finns en laglig skyldighet för unga ultraortodoxa män att tjänstgöra i de väpnade styrkorna på samma sätt som andra judar i Israel. Fallet har splittrat det israeliska samhället i åratal.

När Israel utropades 1948 fanns det bara 40 000 ultraortodoxa, men gruppen växer starkt och 2030 beräknar man med att var fjärde ung israel är ultraortodox. Ytterligare en faktor är att de ultraortodoxa är anti-sionister och motsätter sig att staten Israel upprättades innan Messias återkomst.

Två stora händelser har skapat den nya verkligheten: upphörandet av den tidigare lagen med undantag och den katastrofala attacken mot Israel den 7 oktober. Attacken och kriget som följde har visat att IDF behöver fler soldater.

Den israeliska regeringen kan anta en ny lag för att bevilja ultraortodoxa undantag från militärtjänst, men det är osannolikt att detta kommer att ha någon inverkan. Flera politiker i premiärminister Benjamin Netanyahus Likudparti, har sagt att de inte kommer att stödja ett nytt undantag. Dessutom utkämpar de israeliska försvarsstyrkorna strider på flera fronter.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem