Search

Netanyahu – efter kriget ska civila lokala tjänstemän styra Gaza

“Dagen efter Hamas” innebär att Egypten samarbetar för att stoppa vapensmugglingen, att arabländerna finansierar återuppbyggnaden, att någon palestinsk stat inte utropas ensidigt, att UNRWA läggs ner och att Gaza “avradikaliseras” och blir demilitariserat.

Fransk folkrättsprofessor: Hamas har inte immunitet på grund av skador på civila

Internationell rätt är inget självmordsavtal. När Hamas firar palestinska civilas explosiva “martyrskap”, och när palestinska ledare söker “frälsning” genom massmord på “judar” eller “sionister”, kan inte förövarna längre ha immunitet på grund av skador på civila, skriver professor Louis René Beres.

Tio myter som måste krossas om Israels försvarskrig

Svagt politiskt tänkande och det förflutnas felaktiga paradigm dominerar fortfarande i många huvudstäder runt om i världen och alldeles för många människor faller offer för anti-israelisk propaganda. Det gäller inte minst i Sverige.

Därför blev Osloavtalet ett fiasko

Det palestinska ledarskapet hade aldrig för avsikt att erkänna Israel eller sluta använda våld, skriver generalsekreterare för Förenade Israelinsamlingen/KerenHayesod Ulf Cahn i Världen idag den 14 september 2023.