Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Politik

Den israeliska politiken är spännande – minst sagt! Det politiska systemet är byggd på en stark demokratisk grund, som både gör besluten väl genomarbetade, men också kan dra ut på tiden. Tänk att ett islamistiskt arabiskt parti som Muslimska brödraskapet är förbjudet och bestraffas hårt i Egypten, men satt med i Israels regeringskoalition i ett år!

Följ med till Knesset med MIFF!

Netanyahu – efter kriget ska civila lokala tjänstemän styra Gaza

“Dagen efter Hamas” innebär att Egypten samarbetar för att stoppa vapensmugglingen, att arabländerna finansierar återuppbyggnaden, att någon palestinsk stat inte utropas ensidigt, att UNRWA läggs ner och att Gaza “avradikaliseras” och blir demilitariserat.

Fransk folkrättsprofessor: Hamas har inte immunitet på grund av skador på civila

Internationell rätt är inget självmordsavtal. När Hamas firar palestinska civilas explosiva “martyrskap”, och när palestinska ledare söker “frälsning” genom massmord på “judar” eller “sionister”, kan inte förövarna längre ha immunitet på grund av skador på civila, skriver professor Louis René Beres.

Det er ikke flere saker å vise