Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Israel är det femte mest utbildade landet i världen

Tel Aviv University Campus (credit: COURTESY TEL AVIV UNIVERSITY)
Hälften av människorna i Israel har slutfört högre utbildning, enligt en ny rapport.

Israel är det femte mest utbildade landet i världen, där hälften (50,1 %) av människorna har avslutat eftergymnasial utbildning, enligt en rapport från Erudera, som är en plattform där man kan söka utbildning.

De övriga topp-10 är Kanada, Japan, Luxemburg, Sydkorea, USA, Irland, Storbritannien, Australien och Finland.

Gemensam nämnare

Erudera fann också en gemensam nämnare för dessa topp-10-länder – alla har relativt hög BNP per capita, höga utgifter för utbildning och låga arbetslöshetssiffror.

Kvinnor i majoritet

Bland högutbildade unga israeler (25-34) är kvinnor i klar majoritet med 62,6 %, enligt OECD-rapporten “Education at a Glance 2022”.

Eftergymnasial utbildning viktig?

Enligt rapporten ökade arbetslösheten mycket mer under covid-19-pandemin för dem med lägre gymnasieutbildning, än för dem med högre utbildning.

Rapporten tyder också på att bättre utbildade vuxna har lättare att ta till sig ny teknik. 71 % av 55-74-åringarna med högre utbildning lyckades använda online- eller videosamtal under pandemin, medan endast 34 % av vuxna i samma ålder med lägre gymnasienivå gjorde det.

Större mångfald

Ökningen av antalet högskolestudenter bara fortsätter och kommer från allt fler grupper. De högre utbildningssystemen anpassar sig nu till studenter från mindre privilegierade bakgrunder.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem