Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Regeringen planerar byggboom mot Israels bostadskris

Byggnation i Tel Aviv. (Foto wikipedia commons)

						

Programmet syftar till att starta bygga 280 000 bostäder och att godkänna ytterligare 500 000 under 2022–2025. Det kommer att kosta motsvarande 42 miljarder svenska kronor.

 

Regeringen tillkännagav i söndags sin ambitiösa bostadsplan för 2022-2025, som syftar till att snabbt öka antalet lägenheter, för att sänka priserna och bekämpa Israels skenande bostadskris. Planen baseras på budgeten som ska godkännas senast den 14 november.

 I ett gemensamt uttalande från de inblandade regeringsdepartementen, sägs att åtgärderna skall förkorta den byråkratiska processen, vilket skall ”sänka priserna inom den aktuella tidsramen.” Målet är att påbörja byggandet av 280 000 bostäder under de kommande fyra åren, vilket är betydligt fler än under de senaste åren.  Dessutom ska man planera för 500 000 bostäder till och offentliggöra anbud för 300 000 bostäder på statlig mark. 

För att nå dessa mål ska man minska byråkratin särskilt för bostadsprojekt där man vill riva gamla byggnader för att bygga nya.  Även projekt som omvandlar kontor till bostäder ska underlättas. Man vill också höja bostadsköpsskatten för investerare till 8 % och sänka skatterna för dem som bygger på privat mark. Dessutom sa regeringen att de ville förbjuda användning av privata hem för företag i centrala Israel, förutom dagis. Genom att också förbjuda att privata hem används som hotell, till exempel genom Airbnbs webbplats för semesteruthyrning, kan antalet bostäder öka. 

Kostnaden för att köpa en bostad har nästan fördubblats i Israel under det senaste decenniet. Under massprotesterna 2011 över de stigande bostadsutgifterna uppgick det genomsnittliga priset för en fyrarums familjelägenhet i Israel till cirka 3,5 miljoner kronor, vilket ansågs hög på den tiden. Tio år senare kostar samma lägenhet cirka 6 miljoner kronor. Människor som vill köpa en lägenhet nuförtiden måste i snitt ha 2 ¼ miljon kronor, för att kunna ta lån för bostaden. Detta inkluderar en handpenning på minst 25 % enligt bankreglerna, skatter, advokatarvoden och andra kostnader. 

En studie från 2016 visade att 30 % av bostadsköpen gjordes för investering. 2008 ägde 2 % av israelerna två eller fler bostäder, men den siffran är nu 10,5 %.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem