Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Svart-vita tuschteckningar bearbetar känslor efter 7 oktobermassakern

Hur har de 40 israeliska barnen det i Hamas fångenskap? Teckning av Maya Lipkin-Goldberg (Facebook)
En serie svart-vita tuschteckningar av Maya Lipkin-Goldberg illustrerar på ett tragiskt sätt känslor av vanmakt, sorg, utsatthet och ilska, som måste bearbetas efter de groteska massakrerna i södra Israel, som utfördes av palestinska terrorister.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem