Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Hundratals MIFF-medlemmar i Oslo och Stavanger i stöddemonstrationer för de israeliska gisslan.

Mette Johanne Follestad håller tal vid högtidlighållandet den 14 januari 2024. (Foto: Yael Nilsen)
I Oslo samlades mellan 300 och 500 personer på söndagseftermiddagen för att stödja de israeliska gisslan. En grupp norska judar var arrangörer och MIFF var medarrangörer.

Mette Johanne Follestad, Erik Rønhovde (politisk vice ledare för KrFU), Conrad Myrland (VD MIFF), Yoav Melchior (rabbin Det mosaiska trossamfundet) och Avi Nir-Feldklein (Israels ambassadör) höll tal. Slutligen tändes facklor och namnen på de 136 gisslan som fortfarande var i fångenskap lästes upp.

Vill du höra talen kan du se och höra allt här:

Bilder av Benjamin Skouge

Bilder av Conrad Myrland

Bilder av Pål Holden

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem