Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Så här för Hizbollah Israel närmare ett förödande krig

Här skjuter Israels missilförsvarssystem Iron Dome ner raketattacker från Libanon den 12 april 2024. (Foto: Flash90)
Statistik över antalet attacker från Hizbollah mot Israel avslöjar terrorgruppens sätt att dra in Israel i ett ännu större krig.

Sedan massakern mot södra Israel den 7 oktober har norra Israel utsatts för massiva Hizbollah-attacker från Libanon, vilket har tvingat över 70 000 israeler att lämna sina hem.

Gabriel Noronha, som har varit särskild rådgivare i USA:s utrikesdepartement och nu är medlem i Gemunder Center for Defense and Strategy vid Jewish Institute for National Security of America (JINSA), lyfter fram fyra diagram som tydligt visar hur Hizbollah för Israel närmare ett förödande krig.

Ökningen av antalet Hizbollah-attacker:

Terrororganisationen Hizbollah har dagligen utsatt Israel för raket-, missil- och drönarattacker. Antalet dagliga attacker har ökat dramatiskt från i genomsnitt 15 attacker till 44 attacker per dag i juni.

Antalet drönarattacker:

Under juni månad har Hizbollah skickat över 90 drönare in i Israel. Det är långt fler än någon annan månad sedan massakern den 7 oktober. Medan Israels missilförsvarssystem har skjutit ner de flesta raket- och missilattacker, är drönarna mycket svårare att skjuta ner.

Antalet israeliska attacker mot Hizbollah i Libanon:

Det har hävdats att Hizbollahs ökande antal attacker mot Israel är ett svar på Israels agerande. Men siffrorna ger en helt annan bild.

Sedan de första Hizbollah-attackerna mot Israel efter massakern har Israels försvarsstyrkor (IDF) genomfört flyganfall mot Hizbollah-mål i Libanon. Men antalet israeliska attacker har inte ökat i samma utsträckning som antalet Hizbollah-attacker mot israeliska städer och samhällen:

Hizbollahs vapenarsenal:

Hizbollah är medvetna om att deras upprepade attacker mot Israel kommer att sluta i ett förödande krig för både Israel och Libanon. Även om Hizbollahs attacker förstör och är dödliga, utgör de bara en bråkdel av Hizbollahs enorma arsenal, som är större än flera militära styrkors arsenal:

“USA måste stå vid Israels sida i dess försvar mot Hizbollah och ett förödande krig”, avslutar Noronha.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem