Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Varför måste Israel stoppa Iran i Syrien och Libanon?

Irans högsta ledare Ayatollah Khamenei. (Foto: Wikipedia)

Irans ledare känner sig "heligt förpliktigade" för att förstöra staten Israel.

Av Conrad Myrland

2 oktober 2018

Irans högsta ledare Ayatollah Khamenei. (Foto: Wikipedia)

 

Under de senaste åren har Iran i samarbete med lokala miliser, förstärkt med shiamuslimska utländska krigare från flera länder, lyckats ta kontroll över större områden i Jemen och Irak. Det iranska framsteget motiveras av främjandet av shiamuslimsk tro och livsstil och förstärkning av shiamuslimska minoriteter i arabvärlden. Men målet är också att skapa regional hegemoni, och här hämtar iranierna inspiration från sin historia tillbaka till det persiska riket. “Perserna har en rik kultur och lång historia som överträffar allt som arabiskt land kan visa på, kanske med undantag för Egypten”, skriver Yaacov Amidror i en omfattande artikel publicerad på engelska av Jerusalem Institute for Strategic Studies den 16 september 2018. 

Amidror är en före detta generalmajor och har varit statsråd Benjamin Netanyahus nationella säkerhetsrådgivare från 2011 till 2013. Som nyckelperson i Jerusalem Institute for Strategic Studies fortsätter Amidror att vara nära de viktigaste beslutsfattarna i Israels utrikes- och försvarspolitik. Här återger MIFF några viktiga punkter från Amidror’s artikel. 

 

Målet är att förstöra Israel

Ända sedan den islamiska revolutionen 1979 har det varit ett officiellt mål för Iran att förstöra Israel.

– Eftersom kampen mot Israel har religiösa motiv kan det ibland verka ologiskt. Iranierna, eller åtminstone iranska beslutsfattare, kommer att investera stora summor energi och pengar i denna kampanj, och även riskera en väpnad konflikt med Israel till ett högt pris. Detta trots att Israel och Iran inte har någon större konflikt över land, skriver Amidror.

Varför ser Iran Israel som “lilla Satan”? Hatet härrör inte bara från Israels samarbete med Shahens säkerhetsstyrkor på 1960- och 1970-talet. Iranierna ser Israel som en västerländsk bastion i den muslimska världen. Om de lyckas försvaga Israel eller till och med förstöra Israel kommer det att göra Irans mål om regional kontroll och hegemoni mycket lättare att uppnå. Israels nya allianser med sunnitiska arabstater gör det ännu viktigare för Iran att försvaga Israel. Om Iran ska lyckas bli storebror i Mellanöstern, måste det visa att det kan bekämpa Israel mer effektivt än det de arabiska länderna har gjort. Kriget mot den judiska staten är fortfarande populärt bland den arabiska befolkningen, och ju hårdare Iran agerar mot Israel, desto fler poäng kommer de få.

 

Tror på de iranska hoten

”Historien har lärt realisterna bland Israels ledare att tro på de ledare som pratar om att förstöra den judiska staten,” skrev Amidror. Den iranska drönarattacken mot Israel i februari 2018 och den fortsatta militära utvecklingen i Syrien visar vilken risk iranska ledare är villiga att ta i kriget mot Israel.

Amidror delar upp Irans aktiviteter mot Iran i synlig och osynlig aktivitet.

Irans synliga aktivitet mot Israel har tre huvudelement

Stärka Hizbollahs offensiva kapacitet så mycket som möjligt.

 

Iran och Syrien har överfört avancerad militär utrustning till terrororganisationen Hezbollah i Libanon. Nästan alla avancerade vapensystem som syrierna har köpt från Ryssland har vidarebefordrats till Hizbollah, skriver Amidror. “Ryssarna är uppenbarligen omedvetna om dessa överföringar, men Ryssland borde ha haft en bättre överblick.” Hizbollah har mer än 120 000 missiler, varav många kan nå alla större israeliska städer.

 

Irans ansvar för Libanons civila offer

De senaste åren har fokus varit på att förbättra noggrannheten för Hizbollah-raketerna. Teknik överförs från Iran och lokal produktion sätts upp i Syrien och Libanon. Missiler med hög precision som kan drabba Israels utsatta infrastruktur eller tätbefolkade områden utgör ett stort hot. ”Detta är anledningen till att Israel har investerat så mycket i att bygga ett tredelat missilförsvarssystem till en kostnad av 80 till 120 miljarder kronor. Om krig bryter ut, kommer Israel att tvingas slå till med stor kraft med alla tillgängliga medel för att snabbt neutralisera så mycket som möjligt av Hizbollahs missilkapacitet.” Amidror betonar att Iran måste ta ansvar för de stora konsekvenser ett sådant krig kommer att få för Libanons civila befolkning. “Iran är villigt att bekämpa Israel på bekostnad av alla libanesiska invånare, även om de är shiamuslimer.”

FN-styrkan UNIFIL har inte gjort något för att hindra Hizbollah från att återuppbygga styrkan i Libanon efter 2006. I en framtida konflikt kommer Israel att ha lärt sig att de inte kan förlita sig på en FN-resolution som liknar 1701. Resolutionen förbjuder att en ny styrka byggs upp av Hizbollah i södra Libanon.

Upprätta en militär närvaro i Syrien och skapa en försörjningskorridor från Iran till Medelhavet.

 

Iran i Syrien

Hundratals iranska revolutionära officerare, stödda av tusentals shiamuslimska miliser, är redan i Syrien. Irans plan är att skapa ett Teheranstyrt militärt nätverk i Syrien som inte omfattas av de syriska myndigheterna i Damaskus.

Iran stärker också sin närvaro genom att flytta ett stort antal shiamuslimer till områden i Syrien som många sunnimuslimer har lämnat. Myndigheterna i Damaskus vägrar många av flyktingarna att återvända till sina ursprungliga områden. “Syrien kommer snart att bli en iransk utpost om inte Assad eller en stark utländsk makt som Ryssland stoppar processen som leds av Iran.”

För att stärka Hizbollah och irankontrollerade miliser i Libanon och Syrien försöker Iran säkra kontrollen över en leveranskorridor genom Irak. Trots USA:s militära närvaro i östra Syrien kommer Iran allt närmare detta mål.

Efter att Iran har säkrat kontrollen över Syrien och Irak kommer revolutionära officerare utan tvekan att öka sitt tryck på Jordanien, tror Amidror. Han ser USA:s sanktioner mot Iran som mycket viktiga, men de hindrar inte Iran från att bygga upp sin styrka i Libanon och Syrien.

Stärka palestinska terroristgrupper, särskilt Islamiska jihad, men också Hamas.

 

Iran är villigt att stödja sunnimuslimska rörelser, såsom Hamas, om det bara ger dem en extra möjlighet att skada Israel. Om palestinierna får sin egen stat och Hamas får makten, vad kan då hindra Iran från att göra Västbanken till en militär fästning som hotar Israel, som det redan har gjort i Libanon? frågar Amidror.

 

 Irans osynliga aktivitet mot Israel

Kärnvapen och långdistansmissiler.

 

På grund av sanktioner och kärnavtalet från 2015 har Irans kärnvapenprogram försenats, men om sju år kommer begränsningarna i kärnavtalet att löpa ut. Då kommer Iran också att ha mer exakta och långt gående missiler och centrifuger som är 10 till 20 gånger effektivare.

Israels avslöjanden av Irans kärnvapenarkiv visar att landet har haft ett militärt kärnvapenprogram. Det visar också att kunskapen lagrades med avsikt att kunna återuppta programmet.

 

Vilka bedömningar måste Israel göra?

Irans mål att skapa regional makthegemoni blir mycket lättare att uppnå under ett kärnvapenparaply. ”Iran är övertygade om att även USA kommer att tveka att konfrontera en militär kärnvapenstat,” skrev Amidror. Så snart Iran har kärnvapen kan landet och dess allierade milisgrupper agera mycket hårdare mot Israel, med mycket mindre oro för ett svar.

Den tidigare iranska presidenten Hashemi Rafsanjani har sagt: ”Den dagen Iran har kärnvapen, har västs strategi mött väggen. För en enkel atombomb kan helt förstöra Israel, medan en israelisk motattack endast delvis kan skada den islamiska världen.” Om Iran får kärnvapen kommer Israel nästan säkert att tvingas acceptera iranska åtgärder, skriver Amidror.

För att förvärva kärnvapen måste Iran minska Israels vilja och förmåga att ta stora risker för att stoppa kärnvapenplanerna. Detta är den viktigaste förklaringen till styrkornas uppbyggnad i Libanon och Syrien och samarbetet med terroristgrupperna i det palestinska samhället. Så snart som möjligt, och senast när kärnavtalet löper ut, vill Iran ha en så hotfull konventionell styrka i Israels närmaste grannskap att det hindrar Israel från att stoppa kärnvapenprogrammet med militär styrka. Teherans mål är att säkerställa lika god militär kontroll i Syrien som i Libanon.  

 

Förstå Israel

Först när man ser denna strategiska bild kan man förstå Israels flygoperationer i Syrien de senaste åren. Syftet med dessa riktade bombningar har varit att stoppa leveransen av avancerade vapen till Hizbollah i Libanon och att stoppa Irans styrka i Syrien och särskilt i Golan. Om Iran blir för stark i Syrien kan det hindra Israel från att slå mot Irans kärnkraftsprogram i framtiden. Om Iran kan skada Israel med precisionsmissiler från Syrien och Libanon kommer Israels strategiska situation att försämras avsevärt. “Israel måste till varje pris förhindra det, även om en israelisk attack leder till krig – det vill säga en större operation med starkt motstånd i Syrien och Libanon, liksom massiva och smärtsamma attacker mot Israels hemfront”, skrev Amidror.

 

Rätt till förebyggande attack

Israel är villig att ta risken för krig för att stoppa Irans försök att skapa en krigsmaskin i Syrien, tror han. Detta gäller hela Syrien – ett land som ligger mer än 1500 kilometer från Teheran, men bara 250 kilometer från Tel Aviv. Amidror anser att Israel har rätt att göra en förebyggande attack mot Iran i Syrien om behovet uppstår eller en lämplig möjlighet uppstår – om avsikten är att ta bort det skrämmande hotet mot Israel från Irans kärnvapenprogram.  

Israels utmaning, tror Amidror, är att säkerställa frihet att operera i Syrien trots närvaron av ryska styrkor och att få USA att delta aktivt i operationerna. Utan sådant diplomatiskt stöd kommer Israel att ha svårt att verka i ett område där två stormakter har militär närvaro.

”Iran är ett av de mest komplicerade och farliga hoten som Israel har utsatts för under de 70 år sedan dess upprättande. “Israel måste vinna denna kamp mot Iran, på ett eller annat sätt,” avslutar Amidror.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem