Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Search

Search Results for: uawc  – Page 2

Sex palestinska NGO stämplas som ”terrororganisationer”

På fredag uttalade sig Israels försvarsminister Benny Gantz om att sex organisationer nu betecknas som ”terrororganisationer”. Beskedet, som rapporterades av Times of Israel den 22 oktober, beror enligt Gantz på att dessa organisationer ” har fungerat som en effektiv del av Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)”. Organisationen är en marxistisk, arabnationalistisk palestinsk organisation som bildades 1967. PFLP har utfört ett flertal flygplanskapningar, bussprängningar, sprängt passagerarplan från Swissair, självmordsbombningar på marknader och restaraungen etc. “Dessa organisationer är aktiva under en täckmantel som civilorganisationer, men i praktiken tillhör de och är de en del av [PFLP:s] ledarskap, vars huvudsakliga syfte är befrielsen av Palestina och förstörelsen av Israel”, sade Gantz myndighet i ett uttalande. De sex välkända organisationerna är Al-Haq, Addameer, Defense for Children International-Palestine, The Union of Palestinian Women’s Committees, the Bisan Center och the Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Alla förnekar anklagelserna och anklagade istället Israel för att försöka tysta kritik mot brott mot mänskliga rättigheter. Justitiedepartementet lade till ytterligare en organisation, Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, till terrorlistan. Al-Haq har rapporterat om tortyr och avrättningar av oliktänkande utförda av den palestinska myndigheten (PA), men att detta inte var något brott mot de mänskliga rättigheterna. Al-Haq har även varit mycket aktiv i de antisemitimstämplade Durbankonferenserna. Al-Haq-ledaren Shawan Jabarin förnekade att hans organisation var en täckmantel för PFLP: “Jag utmanar vem som helst av dem — försvarsministern, säkerhetstjänsten Shin Bet, vem som helst — att bevisa det.” Shawan Jabarin har fängslats på 180- och 1990-talen för att har arbetat för PFLP och har nu reseförbud. Vid Jabarinis överklagande erhöll Israels Högsta domstol säkerhetsklassade uppgifter och kunde konkludera att Jabarin var en ledande figur i PFLP. Trots det har Al-Haq-ledaren utnämnts till Human Right Watchs (HRW) rådgivare för Mellanöstern, vilket kritiserats skarpt bland andra av HRW:s grundare Robert

Besök denna sidan:

Vad är det för fel på Israel?

Staten Israel utsätts ständigt för kritik och fördömanden. I Sverige arbetar starka krafter för att bojkotta landet. Vad är det för fel på Israel? Har israelerna ett bra svar på de anklagelser som riktades mot dem? Här har vi samlat in 23 anklagelser riktade mot Israel till FN:s råd för mänskliga rättigheter under åren 2019 och 2020. Huvuddelen av svaren är tagna från en rapport som publicerades av organisationen UN Watch på engelska i februari 2021 (se mer längst ner). Svaren har översatts och i vissa fall utvidgats och anpassats till svenska förhållanden av MIFF. Anklagelser mot Israel i FN:s råd för mänskliga rättigheter ”Israel har ockuperat palestinskt territorium under 70 år” De som hävdar att Israel har ockuperat i över 70 år, inser uppenbarligen inte att det finns någon form av judisk stat i området. När man anklagar Israel för att vara en ockupationsmakt i 70 år, det vill säga sedan landet skapades, förnekar man Israels rätt att existera. Israel firade 70 år sedan det förklarade sig självständigt den 14 maj 1948. Detta baserades på FN:s delningsplan från den 29 november 1947 (A/RES/181/(II)), som stipulerade att en judisk och en arabisk stat skulle ersätta det brittiska mandatet i Palestina. Ett år senare var Israel inskrivet i FN som medlemsstat. Det judiska folket accepterade FN:s delningsplan, men den arabiska sidan förkastade den. Palestinska araber startade ett krig mot det judiska samhället, med det uttalade målet att krossa den nya judiska staten. Den 15 maj 1948, när britterna drog sig tillbaka, anslöt sig Egyptens, Jordaniens, Libanons, Syriens och Iraks armé till kriget mot Israel. Konflikten avslutades i januari 1949 med ett avtal om eldupphör undertecknat av Israel, Egypten, Jordanien, Libanon och Syrien. När FN antog Israel som medlemsstat flera månader senare låg det inom dessa internationellt erkända gränser för eldupphör. Araber

Besök denna sidan: