Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Sex palestinska NGO stämplas som ”terrororganisationer”

Israels försvarsminister Benny Gantz. (Foto Knesset)

På fredag uttalade sig Israels försvarsminister Benny Gantz om att sex organisationer nu betecknas som ”terrororganisationer”. Beskedet, som rapporterades av Times of Israel den 22 oktober, beror enligt Gantz på att dessa organisationer ” har fungerat som en effektiv del av Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)”. Organisationen är en marxistisk, arabnationalistisk palestinsk organisation som bildades 1967. PFLP har utfört ett flertal flygplanskapningar, bussprängningar, sprängt passagerarplan från Swissair, självmordsbombningar på marknader och restaraungen etc.

“Dessa organisationer är aktiva under en täckmantel som civilorganisationer, men i praktiken tillhör de och är de en del av [PFLP:s] ledarskap, vars huvudsakliga syfte är befrielsen av Palestina och förstörelsen av Israel”, sade Gantz myndighet i ett uttalande.

De sex välkända organisationerna är Al-Haq, Addameer, Defense for Children International-Palestine, The Union of Palestinian Women’s Committees, the Bisan Center och the Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Alla förnekar anklagelserna och anklagade istället Israel för att försöka tysta kritik mot brott mot mänskliga rättigheter. Justitiedepartementet lade till ytterligare en organisation, Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, till terrorlistan.

Al-Haq har rapporterat om tortyr och avrättningar av oliktänkande utförda av den palestinska myndigheten (PA), men att detta inte var något brott mot de mänskliga rättigheterna. Al-Haq har även varit mycket aktiv i de antisemitimstämplade Durbankonferenserna.

Al-Haq-ledaren Shawan Jabarin förnekade att hans organisation var en täckmantel för PFLP: “Jag utmanar vem som helst av dem — försvarsministern, säkerhetstjänsten Shin Bet, vem som helst — att bevisa det.”

Shawan Jabarin har fängslats på 180- och 1990-talen för att har arbetat för PFLP och har nu reseförbud. Vid Jabarinis överklagande erhöll Israels Högsta domstol säkerhetsklassade uppgifter och kunde konkludera att Jabarin var en ledande figur i PFLP. Trots det har Al-Haq-ledaren utnämnts till Human Right Watchs (HRW) rådgivare för Mellanöstern, vilket kritiserats skarpt bland andra av HRW:s grundare Robert L. Bernstein.

Den nu terrorstämplade UAWC:s revisor Samer Arbid arresterades 2019 för att ha dödat 17-åriga israeliskan Rina Shnerb och skadat flera medlemmar i hennes familj med en bomb. Även UAWC:s finansdirektör åtalades för medhjälp till dådet. Nederländerna, som dittills hade sponsrat UAWC, upphörde med betalningarna i väntan på undersökning.

Försvarsminister Benny Gantz riktade sig till de stater som stöder terrorismen mot Israel: “Jag uppmanar världens länder och internationella organisationer att hjälpa till i denna kamp och undvika kontakt med företag och organisationer som tillhandahåller material till terrorism.” Han verkade inte få någon förståelse för kampen mot terror riktad mot Israel.

HRW och Amnesty International fördömde uttalandet som “skrämmande och orättvist”. Den israeliska vänsterrörelsen B’Tselem ansåg att det var en handling ”som karaktäriserar en totalitär stat” som vill inrätta en ”våldsam apartheidregim”.

PA:s utrikesministerium sa i ett uttalande att “detta vilseledande och ärekränkande förtal är ett strategiskt angrepp på det palestinska civila samhället och det palestinska folkets grundläggande rättighet att motsätta sig Israels illegala ockupation och avslöja dess fortsatta brott.”

Både EU, USA och Israel anser att PFLP, som ingår i PLO, är en terrorgrupp. USA:s utrikesdepartements talesperson Ned Price sa i fredags vid ett ordinarie informationssamtal att ”USA kommer att kontakta Israel för att få mer information om anledningen till att sex palestinska NGO betecknas som terroristorganisationer”. Av säkerhetsskäl är det inget land som offentliggör alla uppgifter man har om terrorgrupper som verkar mot sitt land. Israel har emellertid blivit kritiserad för att inte offentliggöra säkerhetsklassad information.

Den israeliska icke-statliga granskningsorganisationen NGO Monitor lovordade emellertid beskedet och tweetade: ”Det israeliska tillkännagivandet bekräftar vad vår forskning har visat i åratal – den här gången anges sex palestinska NGO:s vara terrororganisationer som en del av PFLP-nätverket. Alla finansieras av europeiska [regeringar] och är djupt involverade i politisk krigföring mot Israel.”

PFLP:s symbol visar terrororganisationens mål - att inta Israel. (Foto wikipedia)

“Trots att USA, Israel, Kanada och Europeiska unionen har deklarerat att PFLP är en terrororganisation, har många europeiska regeringar fortsatt att investera i PFLP-kopplade NGO i 20 år och kraftigt missanvänt sina skattebetalares pengar”, sa professor Gerald Steinberg , ordförande för NGO Monitor. ” och det är dags för européerna att frysa bidrag och inrätta oberoende mekanismer för att utvärdera finansieringen till icke-statliga organisationer.”

Med Israel för Fred MIFF har vidareförmedlat information till svenska UD om att den palestinska organisationen NDC inte är en egentlig NGO, att den vägrar normalisering med Israel eller några kontakter med israeliska civilorganisationer. De vägrar att acceptera några krav på vart pengarna ska gå och arbetar öppet med antisemitisk BDS (bojkott, desinstering, sanktioner). Dessutom finns även här uppgifter om anställda inom NDC som tillhör terrororganisationen PFLP. Mats Hellgren på UD svarade att ”NDC är en aktör för vilken civilsamhällets oberoende är centralt” trots att det i stadgarna står att de följer ”den nationella agendan”. Således verkar inte svenska UD ta hotet från biståndspengar till PFLP på allvar.

Enligt försvarsminister Gantz har alla sex organisationerna högt uppsatta tjänstemän som tillhör PFLP och som har varit “involverade i terroraktivitet.” Ansenliga ekonomiska gåvor har givits av EU:s medlemsstater och FN till de nu terrorstämplade organisationerna. ”Dessa ekonomiska medel använder PFLP för betalningar till säkerhetsfångars familjer och martyrer, löner till aktivister, värvning av aktivister, främjande av terroraktivitet och förstärkningar, främjande av PFLP i Jerusalem och distribution av organisationens budskap och ideologi”, sa Försvarsdepartementet. Pengar till terrorverksamhet får organisationerna även genom bedrägerier, enligt uttalandet.

Enligt en lag från 2016, innebär terrorstämplingen att israeliska myndigheter nu kan stänga deras kontor och beslagta deras tillgångar samt förbjuda stöd till deras verksamhet. Tre år senare inleddes en kampanj som heter ”Terrorists in suites” (Terrorister i kostym) för att avslöja förbindelserna mellan icke-statliga organisationer och PFLP.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem