Araber som säljer sin egen egendom på Västbanken till judar riskerar att bli hårt straffade. (Foto: Eilam Gil, flickr.com)

Att sälja egendom till israeler är ett svek mot Jesus

Stödjer du den judiska staten Israels rätt att existera? Klicka JA eller NEJ.

Att sälja fastigheter är inte bara ett lagbrott, utan också ett religiöst brott, enligt PA.

Araber som säljer sin egen egendom på Västbanken till judar riskerar att straffas hårt. (Foto: Eilam Gil, flickr.com)

 

Enligt palestinska myndighetens (PA) lagar är försäljning av egendom till judar ett brott för palestinier. Påföljden för att begå ett sådant brott är livstids fängelse med hårt straffarbete. Det var den palestinska presidenten Mahmoud Abbas som 2014 beslutade att höja straffet för försäljning av fastigheter.

 

Försäljning till judar religiöst brott

Dessutom framställs palestinsk försäljning av egendom till israeler som ett religiöst brott. En kristen skribent för den officiella palestinska tidningen Muwaffaq Matar skrev den 27 december 2020 att “kristna palestinier förstår farorna med judaisering” och “därför ser de försäljningen av palestinsk egendom till rasistiska kolonialistiska israeliska ockupanter och bosättare som ett svek mot Jesus.”

Kolumnisten skildrar det som om landets kristna helighet kränks om det säljs till judar, skriver organisationen Palestina Media Watch . 

På samma sätt ser muslimska palestinier hela Israels land som ett islamiskt heligt land och därför har PA:s stormufti och Fatwa-rådet varnat för att försäljning av egendom till judar inte bara bryter mot PA:s lagar, utan också mot islamiska lagar:

”Den som säljer palestinsk egendom till fienden är en förrädare till Allah och Hans budbärare, liksom hans religion och hemland.”

 

Hot i officiell palestinsk TV

Stormuftin upprepade detta 2020, när han sa att “landet tillhör den islamiska nationen”. Han sa också att den som säljer egendom “till fienden” ska utvisas och han varnade för att sådana människor inte kommer att begravas på en muslimsk kyrkogård.

Enligt den palestinska lagen ska alla som försöker sälja mark till judar straffas med fem års hårt straffarbete, medan de som faktiskt utför en sådan försäljning ska straffas med livstid i fängelse med hårt arbete. PA har instruerat sina egna polisstyrkor att ta till “de strängaste åtgärderna mot den som i hemlighet säljer eller överför mark till ockupationen, eller som har bidragit till det”.

Hotar araber som säljer egendom till judar i Jerusalem

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram