MIFF undervisar i gymnasieskolor

Sedan ett par år berättar MIFF om Israel och judendomen på gymnasieskolor för ungdomar. Samtalen och frågorna är både viktiga och roliga.

Upplopp på Tempelberget

Palestinier drabbar samman med israeliska säkerhetsstyrkor vid Al Aqsa-moskén i Jerusalems gamla stad på fredagen, sedan tusentals brutit mot säkerhetsbestämmelserna, ett hundratal kastat sten mot bedjande judar vid Västra muren och skjutit fyrverkeripjäser mot polisen.

Förbättring av Västra murens infrastruktur för 323 miljoner kronor

Regeringsministrarna godkände enligt Times of Israel på söndagen en plan på 110 miljoner NIS (323 miljoner kronor) för att uppgradera infrastrukturen vid Västra muren i Jerusalem. Planen syftar till att uppmuntra fler besök på platsen genom att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken, utveckla nya utbildningsprogram och fortsätta befintliga utvecklingsprojekt. De medel som öronmärkts för planen, som […]

“En palestinier är född i Betlehem”

Den palestinska myndigheten förnekar det judiska folkets tusenåriga historia i landet, även det faktum att Jesus var en jude.  Det används för att förneka Israels rätt att existera. Det är en dålig grund för en fredsprocess. Jesusbarnet “föddes i Palestina och i Jerusalem, Jesus är en palestinier framför alla andra”, sa den palestinska myndighetens högsta […]

President Herzog vid Patriarkernas grav: ”Israels band till Hebron obestridliga”

Palestinier och israeliska vänsteraktivister protesterade mot presidentens beslut att besöka staden. ”Det judiska folkets och staten Israels historiska band till den bibliska staden Hebron är ostridiga”, sade president Isaac Herzog på söndagen, när han markerade den första natten av Hanukkah genom att tända ett ljus i Patriarkernas grotta. Erkännande av historiska fakta I Patriarkernas grotta […]

Palestinskt hyckleri – bygger stat med sharialagar, men avvisar en judisk stat

Palestinierna kräver inte bara en egen stat i Judéen och Samarien (Västbanken) och  i Gaza. De kräver att några miljoner palestinier ska få flytta in i själva staten Israel. Det skulle innebära att världens enda judiska stat skulle komma att försvinna, eftersom araberna skulle bli i majoritet även här. Enormt arabiskt hemland ”Det arabiska hemlandet” […]

Att sälja egendom till israeler är ett svek mot Jesus

Att sälja fastigheter är inte bara ett lagbrott, utan också ett religiöst brott, enligt PA. Araber som säljer sin egen egendom på Västbanken till judar riskerar att straffas hårt. (Foto: Eilam Gil, flickr.com) Enligt palestinska myndighetens (PA) lagar är försäljning av egendom till judar ett brott för palestinier. Påföljden för att begå ett sådant brott är livstids […]