Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

FN: Livsmedelsimporten till Gazaremsan har aldrig varit större

FN-organet OCHA:s (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) statistik för livsmedelsimporten till Gaza under januari månad 2023. Aldrig hade mer mat förts in till remsan , 2 589 lastbilslass. Men i januari 2024 under brinnande krig fördes 4 378 lastbilslass med mat in, enligt FN.
Sedan Hamas startade kriget mot Israel, har livsmedelsbiståndet till Gazaborna aldrig varit större, enligt statistik från FN-organet OCHA.

Hamas massakrer och taganden av gisslan vid den storskaliga invasionen av Israel den 7 oktober har inte bara lett till materiell förödelse på Gazaremsan. Den har skapat en livsmedelsbrist för befolkningen, som i den norra delen är särskilt svår.

Men orsakerna är inte, enligt FN:s statistik, att införseln av livsmedel är mindre. I januari 2024 var den större än någonsin. Detta är inget som media talar om.

96 000 lastbilslass till Gaza 2023

Drygt 96 000 lastbilslass med gods fraktades in till Gazaremsan under 2023. Men av dessa bestod bara 25 000 av livsmedel. 51 000 lastbilslass innehöll byggnadsmaterial och komponenter till industrin. Nu vet vi att mycket av detta har använts till att bygga attacktunnlar, terrorcentraler och vapenfabriker.

Rekord för livsmedelsimport i januari

Under januari månad 2024 kom 4 378 lastbilslass med livsmedel in till Gazaremsan enligt FN-organet OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). Det blir på årsbasis 31 000 lastbilslass med livsmedel, jämfört med tidigare toppnotering på 26 000 lastbilslass. Aldrig har mer livsmedel transporterats in till Hamasregimens befolkning.

Andra stora problem

Men kriget, som Hamas startade för fem månader sedan, har skapat enorma andra problem för livsmedelsförsörjningen. Den egna produktionen har helt upphört. Det går inte att odla under ett brinnande krig. Tillagningsmöjligheter saknas när elektricitet och bränsle är starkt reducerat. Livsmedelsförråd har förstörts genom striderna och mat har därmed gått till spillo. Biståndet till norra delen fungerar väldigt dåligt.  Dessutom har Hamas soldater med vapenmakt försäkrat sig om att ta vad de behöver.

Det är konstruktionsmaterialet som upphört

Medierna visar statistik som ger ett intryck av att hjälpsändningarna nästan helt upphört, men de nämner inte att det är konstruktionsmaterial och industriella produkter som helt stoppats. Och ju mer civilbefolkningen lider, desto större stöd får den palestinska sidan, vilket Hamas ledarskap cyniskt utnyttjar.

Al Jazeera och FN-statistik

Den 29 november skrev Al Jazeera att ”ungefär 150 lastbilar per dag” hade kört in på Gazaremsan under en femdagarsperiod. Enligt nyhetsbyrån uppskattade FN:s hjälp- och arbetsbyrå för palestinska flyktingar (UNRWA) att ”200 lastbilar med hjälp skulle behövas dagligen under en period av två månader för att tillgodose befolkningens grundläggande behov… Före det pågående kriget kom i genomsnitt 500 lastbilar med hjälp in i Gaza dagligen, enligt till FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA).”

Men OCHA:s statistik berättar att 96 049 lastbilar kommit in till enklaven under hela 2023, vilket är 263 lastbilar. Bara hälften av vad Al Jazeera påstår.

Dessutom innehöll bara 27% av de 263 lastbilarna mat och läkemedel, det vill säga 71 lastbilar. Under de fem dagarna som Al Jazeera rapporterade om, kom det in dubbelt så många lastbilar med mat och läkemedel än innan den 7 oktober. Men Al Jazeera ger alltså sken av att leveranserna av nödhjälp minskat till 30%, när livsmedelsinförseln fördubblades.

Myten om 16 år av “blockad”

Men även OCHA talar emot sig själv. På sin hemsida skriver de om ”16 år av Gazablockad”. Det är en medveten felaktighet och demonisering av Israel och Egypten (som OCHA inte alls nämner). Israel och Egypten har inte hindrat något annat än vapensmuggling genom att ha en gränskontroll. Gränskontroll är inte en blockad. I så fall skulle EU ha en blockad mot resten av världen. Med facit i hand har dessutom Israel och Egypten haft en för dålig kontroll: Enorma mängder vapen och ammunition har hittats överallt på Gazaremsan. Särskilt under vid FN-organet UNRWA:s lokaler.

Rekordet för livsmedelsinförseln till Gazaremsan slogs i januari 2024, då 4 378 lastbilslass med mat fördes in. Aldrig har mer mat förts in till enklaven, enligt FN.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem