Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Vad är Hamas mål med deras egna ord?

Hamasterrorister vid en parad i Gaza 4 oktober 2021. (Foto: Atia Mohammed / Flash90)
Den 18 augusti 1988 antog Hamas sin stadga som beskrev den islamiska rörelsens politiska mål. Hamas kommer till slutsatsen redan i förordet - islam ska eliminera Israel.

Av Conrad Myrland

29 mars 2003

Den 18 augusti 1988 antog Hamas sin stadga som beskrev den islamiska rörelsens politiska mål. Hamas kommer till slutsatsen redan i förordet – islam ska eliminera Israel.

“Vår kamp mot judarna är mycket omfattande och allvarlig och kommer följaktligen att behöva allt lojalt stöd vi kan få, och senare måste den följas av nya framsteg och förstärkas av bataljoner i den brett förgrenade arabiska och islamiska världen tills fienderna besegras och Allahs seger är ett faktum”

Hamas stadgar

Här är de förkortade huvudpunkterna i Hamasstadgan

Tar du avstånd från Hamas mål att eliminera Israel? Gå med i MIFF!

“Islam ska eliminera Israel”

 

Stadgarnas förord

Striden riktar sig mot judarna som folk, och denna kamp är “extremt omfattande och allvarlig”. Hamas säger att de kommer att behöva hjälp från “bataljoner” i den arabiska och islamiska världen.

Del 1 – Om Hamas

 1. Hamas bygger på Islam.
 2. Hamas är en del av Muslimska brödraskapet, “den största islamiska rörelsen i modern tid”. Rörelsens signum är att islam påverkar alla delar av samhället.
 3. Hamasmedlemmar är helt engagerade i Allah.
 4. Hamas välkomnar alla muslimer som delar samma mål, stöder metoderna, “bevarar hemligheterna” och vill tjäna. “Gud kommer att belöna dem.”
 5. “ Det slutliga målet är islam, profeten är vår förebild och Koranen är konstitutionen.”
 6. Hamas är en palestinsk rörelse som vill “hissa Allahs fana över varje tum [av land] i Palestina” [Hamas inkluderar staten Israel i Palestina]. “Endast i skuggan av islam kan människor i alla regioner leva tillsammans för att skydda sina liv, egendom och rättigheter.”

7. Hamas är en “universell” rörelse. “Hamas är en av länkarna i Jihad-kedjan i konfrontationen med den sionistiska invasionen.” [Exempel på muslimska krigare som har kämpat mot judarna sedan 1936 nämns.]

“Den tid skall komma då muslimer skall bekämpa judarna och döda dem; tills judarna gömmer sig bakom stenar och träd som ropar: O Muslim! Det är en jude som gömmer sig bakom mig. Kom och döda honom!”

Del 2 – Hamas mål

 1. Islam har förlorat sitt inflytande i människors liv, varför sanningen ersätts av ondska. Hamas vill förstöra ondskan och återskapa en muslimsk stat.
 2. Hamas vill vara ett “stöd för de svaga och ett försvar av de förtryckta”.

Del 3 – Hamas strategier och metoder

 1. “Hamas anser att Palestina har varit ett islamiskt territorium (waqf) i generationer och fram till uppståndelsens dag.”

“Ingen kan ge upp det eller en del av det, eller lämna det eller en del av det.”

Inte ens alla arabiska och palestinska ledare tillsammans kan ge upp det. “Detta gäller alla länder som erövrats av islam med våld.”

 1. “Hamas anser att nationalism är en del av den religiösa tron. Inget är högre och djupare i nationalism än att föra jihad mot fienden och konfrontera honom när han sätter sin fot på muslimernas land.”

“En kvinna måste slåss mot fienden även utan sin mans godkännande.”

 1. Hamas motsätter sig alla “så kallade fredslösningar och internationella konferenser för att lösa det palestinska problemet”.

“Det finns ingen annan lösning på det palestinska problemet än Jihad.”

 1. Hamas betonar att alla muslimer “var som helst” har ett ansvar att befria Palestina.
 2. “När våra fiender erövrar islams land blir jihad (heligt krig) en plikt som åligger alla muslimer.”

Hamas kommer att försöka påverka muslimer runt om i världen, och även vara aktiva i skolor, för att väcka jihads “samvete”.

Hamas betraktar imperialismen som delaktig i “förlusten av Palestina”.
“Vi måste komma ihåg i generationer av muslimer att det palestinska problemet är ett religiöst problem och måste hanteras på denna premiss.”

“Jag vill verkligen gå i krig för Allah! Jag kommer att attackera och döda, attackera och döda, attackera och döda.”

Islamisk skrift citeras

 1. Hamas måste vara aktivt i utbildningen av ungdomar och hålla ett öga på “fienden”.
 2. “Muslimska kvinnor spelar inte mindre roll än män i detta befrielsekrig. De föder män och spelar en viktig roll i att vägleda och undervisa den [nya] generationen.” Hamas anklagar “fiender” för att förgöra muslimska kvinnor med “filmer, utbildning, kultur” etc.

“När islam tar tillbaka möjligheten att styra muslimer, kommer de att utrota organisationer som är mänsklighetens och islams fiende.”

 1. Artikeln berättar mer om kvinnans viktiga uppgift i “befrielsekriget”. Hamas manar till god hushållsekonomi.
 2. Konst bör användas för “ideologisk mobilisering””.
 3. “Ett islamiskt samhälle är ett solidaritetssamhälle.” Hamas “konfronterar en ond, nazistisk fiende”, som använder “kollektiv bestraffning”.

“Judarnas nazism skonar inte kvinnor och barn, det skrämmer alla.”

“Att skicka människor i exil från sitt eget land är ett annat sätt att döda dem.”

 1. I artikeln beskrivs den solidaritet som alla medlemmar i Hamas har.
 2. Fienden har “kontroll över världens medier”. De har också använt “sin rikedom” för att “skapa revolutioner” på flera platser i världen. “De låg bakom de franska och kommunistiska revolutionerna, och de flesta revolutioner vi hör talas om här och där.”
  Rotary Club och Lions är bland de organisationer som “implementerar sionistiska intressen”. “De är alla destruktiva spionorganisationer.” Judarna “låg bakom första världskriget, för att förstöra det islamiska kalifatet”. Judarna “etablerade Nationernas förbund för att styra världen genom den organisationen”.

Judarna “låg också bakom andra världskriget. De samlade stora fördelar genom handel med krigsmaterial och förberedde skapandet av sin stat”.

“Det har inte brutit ut något krig i världen utan att de [judarna] har sina fingeravtryck på sig.”

Del 4

 1. “Hamas betraktar andra islamiska rörelser med respekt och aktning.”

“Alla som bekämpar Jihad ska få sin belöning.”

 1. “Hamas tillåter inte förtal och ärekränkning mot individer eller grupper.”
 2. Hamas stöder nationalistiska palestinska rörelser, “så länge de inte förbinder sig till lojalitet till den kommunistiska öst eller korsfararna i väst”. Hamas uppmanar till enighet mellan palestinska grupper.
 3. Även om Hamas stöder den palestinska nationella rörelsen förbehåller man sig rätten att debattera den palestinska frågan på den lokala och internationella arenan.
 4. “PLO är en av Hamas närmaste. Det är en far, en bror, en släkting, en vän. Kan en muslim vända sig bort från sin far, bror, släkting eller vän? Vi har ett gemensamt hemland, gemensamt lidande, ett gemensamt öde och en gemensam fiende.”

“När PLO väljer islam som sin guide för livet, ska vi bli deras soldater, bensinen på deras brasor som kommer att bränna fienden.”

 1. Artikeln fortsätter att svartmåla sionismen, som “ligger bakom spridningen av droger och gift av alla slag”. “Arabländerna runt Israel måste öppna sina gränser för jihadkrigare.” “Som en judisk stat med en judisk befolkning står Israel emot islam och muslimer.”
 2. Hamas vill ha allt möjligt stöd från “nationella och religiösa organisationer, institutioner, intellektuella och den arabiska och islamiska världen”.
 3. “Jihad handlar inte bara om att bära vapen och slå ner på fiender. Att uttala positiva ord, skriva bra artiklar och användbara böcker, stödja och ge hjälp är också Jihad på Allahs begäran, så länge det görs med önskan att lyfta Allahs fana framför allt.”
 4. “Hamas är en human rörelse som tar hänsyn till mänskliga rättigheter och är engagerad i den tolerans som är inbäddad i islam mot andra religioner.” Hamas är bara fientligt “mot dem som är fientliga mot oss ”.

Säkerheten för islams, kristendomens och judendomens medlemmars säkerhet är endast möjlig “i islams skugga”. “Medlemmar av andra religioner måste avstå från att bekämpa islam om suveräniteten i regionen.”
“De nazistiska-sionistiska handlingarna mot vårt folk kommer inte att vara mer än en livstid efter invasionen [invasionens livstid], för stater byggda på förtryck varar bara en timme, stater som bygger på rättvisa varar tills uppståndelsens timme”.

Konspirationstorier, judehat och antisemitism

 1. “Världssionism och ogenomträngliga krafter” har försökt dra arabländerna ut ur konflikten, “för att isolera det palestinska folket”.

Fredsavtalet med Egypten beskrivs som förräderi.

“Judarnas plan förklaras i Sions vises protokoll, och deras nuvarande handlingar är det bästa beviset på vad som sägs där”.

Hamas uppmanar muslimer att “samla alla krafter” för att stå emot “denna avskyvärda nazistisk-tatariska invasion”. “Alla måste förstå att man är ansvarig inför Allah.”

Judar omtalas som “affärsmän på krig” i artikeln.

 1. Begreppen som Hamas följer är “i enlighet med universums lagar ”.

Del 5 – “Historiens vittnesbörd”

 1. “Palestina är jordens navel.”
  “ De giriga har varit ute efter Palestina mer än en gång.” Exempel på hur korsfararna drevs tillbaka av muslimska krafter.
 2. Muslimer kan “möta den sionistiska invasionen och övervinna den”, precis som de övervann korsfarare och tatarer. “Detta kommer inte att bli svårt för Allah om våra avsikter är rena och vår vilja uppriktigt.”

EPILOG
36. Hamas “söker inte ära för sig själv eller materiell vinst, eller social status”.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

 1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
 2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
 3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
 4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem