Vad är Hamas mål med deras egna ord?

Den 18 augusti 1988 antog Hamas sin stadga som beskrev den islamiska rörelsens politiska mål. Hamas kommer till slutsatsen redan i förordet – islam ska eliminera Israel.

Socialdemokratiska Israelvänner

Den 17 maj 2021 publicerade OmVärlden en intressant replik av Kristofer Åberg, ordförande för Socialdemokratiska Israelvänner, på en debattartikel.

Förenade Palestinaemiraten

Åttastaterslösningen som bygger på Mellanösterns urgamla system med lojalitet inom klanerna. Den genuina arabiska kulturen har inte tagits hänsyn till när västländerna delat upp Mellanöstern.

Sex korta frågor till de som stöder Svenska FN-förbundet

2021-04-07 Anser er organisation att det är viktigt att SFNF ger en saklig och historisk korrekt bild av konfliktbeskrivningar och att båda sidors argument lyfts fram? Mycket viktigt Måttligt viktigt                             Inte viktigt alls   Har er organisation läst beskrivningen av ”Palestinakonflikten”? Ja                            […]

Stöder MIFF en palestinsk stat?

Med Israel för Fred (MIFF) som organisation tar inte ståndpunkt för eller emot en palestinsk stat. Vi har plats för medlemmar med olika syn i denna sak, precis som det finns många olika åsikter i Israel.