Bild av Georg och Elisabeth Citrom på Malmö Forum för hågkomst av Förintelsen och mot Antisemitism 13 oktober 2021. (Foto miff.se)

AI-version av Förintelseöverlevande

Stödjer du den judiska staten Israels rätt att existera? Klicka JA eller NEJ.

Vill du ha en personlig dialog med en svensk överlevande? Det kan du nu med AI-teknikens hjälp.

På Malmö Internationella Forum för hågkomst av Förintelsen och mot Antisemitism visades hur Artificiell Intelligens (AI) kan användas just i detta syfte. Två svenska överlevande från Förintelsen har spelats in när de besvarat 9 000 frågor. När du ställer en fråga till Tobias Rawert eller Elisabeth Citrom, som sitter i en stor fåtölj, får du ett kortare eller längre svar, beroende på vad du frågat om. Allmänna eller mycket speciella frågor – nästan allt finns i frågebanken.

Man känner att man sitter i ett förtroligt personligt samtal med dem. Tanken är att möjligheten ska finnas på bibliotek och andra allmänna lokaler runt om i landet från 2022. När alla överlevande är borta, ska man ändå kunna få en berättelse om deras personliga upplevelse av historiens kanske mest förfärliga övergrepp mot en folkgrupp.

Malmö Museer är en aktiv part i projektet Dimensions in Testimony och samarbetar med Statens historiska museer och Judisk kultur i Sverige. Dokumentationsmetoden är utvecklad av USC Shoah Foundation, med huvudkontor på University of Southern California i Los Angeles.

Dimensions in Testomy. (Foto miff.se)

Gymnasieelever från ett par olika klasser har testat systemet. För varje ny fråga som ställs anpassas systemet så att svaren blir mer och mer exakta. Ju fler frågor som ställs, desto bättre fungerar dialogen.

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram