Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Efter MIFF:s brev till Riksdagen – Bistånd till palestinska myndigheter pausas

Camilla Brodin, Kristdemokraterna, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell från Moderaterna, Jimmie Åkesson, Moderaterna och partiledare för Sverigedemokraterna och Fredrik Malm, Liberalerna. (Skärmdump)
Hela kvarvarande utvecklingsbiståndet i år på 57 miljoner kronor till Palestina pausas. En översyn av hela biståndet, inklusive det humanitära biståndet, ska vara klar senast den 1 december i år.

Kl 18 idag höll Tidöpartierna med bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell från Moderaterna, Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, Camilla Brodin, Kristdemokraterna och Fredrik Malm, Liberalerna en pressträff.

Johan Forssell M

Den svenska regeringen har väldigt tydligt fördömt terroristgruppen Hamas attacker mot Israel. Israel har en självklar rätt att försvara sig mot terrorism, mot urskillningslös raketbeskjutning.

Vi har en ny situation efter den 7 oktober. Flera andra EU-länder har redan gett besked om att dom pausar biståndet till Palestina. Nu senast Danmark, som både gör en översyn och pausar. Även länder som Österrike, Tjeckien. Även EU-kommissionen har på samma sätt gett liknande besked.

Pausar utvecklingsbiståndet till Palestina

Vårt besked idag är att även Sverige kommer att pausa utvecklingsbiståndet till Palestina tills vidare. Pausen gäller inte det humanitära biståndet.

Vi kommer i samband med det också att ge Sida ett uppdrag att göra en översyn av biståndet till Palestina, som ska vara klart senast den 1 december 2023.   

Bistånds- och utvecklingsminister Johan Forssell, Moderaterna. (Skärmdump)

Översyn av hela biståndet till Palestina

Översynen vi gör gäller hela biståndet. Vi vill inte arbeta med aktörer som inte har en väldigt tydlig syn i de här fundamentala frågorna, där man tar avstånd från terrorism.

Sverige har en bilateral biståndsstrategi som uppgår till 165 miljoner (kronor). Av dem är det 57 miljoner som ännu inte har betalats ut. Det är de (pengarna) som är föremål för den här pausen.

“Fördöm Hamas förbehållslöst”

Det gäller att säkerställa att inga svenska biståndsmedel går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas eller andra terroristorganisationer, eller som driver en agenda, eller har samröre med sådana aktörer vars grundläggande demokratiska värderingar vi inte delar och synen på terrorism till exempel.

Jimmie Åkesson SD

Det är väldigt bra att vi är fyra partier som har kunnat samlas kring ett sådant här beslut. Det visar på politisk styrka i den här situationen där det är oerhört viktigt att Sverige står upp och visar stöd för Israel, som i det här fallet är otroligt utsatt. Och att det inte råder någon som helst tvekan om var den svenska politiska ledningen befinner sig i den här konflikten, där man inte kan vara neutral.

Jimmie Åkesson, partiledare Sverigedemokraterna. (Skärmdump)

I (våra) kriterier nämns ”att uppmuntra till våld mot staten Israel eller dess befolkning”, ”som driver en antisemitisk agenda” och ”personer som har samröre med sådana aktörer”. Så det är ganska långtgående (kriterier), det handlar inte bara om väldigt konkreta handlingar. Det handlar också om bakomliggande strukturer och ideologi som vi inte vill samarbeta med.

Camilla Brodin KD

Den svenska regeringen står nu fullt ut och helhjärtat bakom staten Israels rätt att försvara sig mot terrorism och det är också därför som vi ger Sida i uppdrag att göra en översyn av just biståndet till Palestina, för att säkerställa att inga svenska medel går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas, utför våld, hotar eller uppmuntrar till våld mot staten Israel och dess befolkning, som driver en antisemitisk agenda och som har samröre med sådana aktörer.

Camilla Brodin, Kristdemokraterna. (Skärmdump)

Det här är otroligt viktigt för Sverige och för den här regeringen att göra. Vi kommer även se över hur olika kontrollmekanismer kan stärkas för att inte skattemedel går till fel aktörer.

Fredrik Malm L

Det här ställer krav på biståndsgivare att vi måste kunna upprätthålla samma krav på de palestinska mottagarna, som vi ska göra på alla andra mottagare av svenskt bistånd, eller andra organisationer i vårt eget land som på olika sätt uppbär bidrag. Vi kan ju inte kravlöst betala ut miljoner efter miljoner av svenska skattebetalares pengar till aktörer som inte förbehållslöst klarar av att ta avstånd och fördöma den här typen av bestialiska terrordåd som vi har sett.

Fredrik Malm, Liberalerna. (skärmdump)

Det här innebär också att den strategirapport – svenskt bistånd är ju strategistyrt – och den strategirapport som nu löper för Palestina, löper ju även över nästa år och regeringen kommer nu tidigarelägga arbetet med att få en ny strategi på plats eftersom situationen nu har förändrats.

Det som berörs är vårt utvecklingsbistånd. Det humanitära biståndet kommer inte att frysas, det måste kunna fortsätta verka oavsett vad det är för regim som styr i ett land.

Biståndsminister Forssell: humanitärt bistånd fryses inte

Det humanitära biståndet påverkas inte av detta. Det som ibland kallas katastrofbistånd, som mat, vatten, medicin. Utan det här är en annan del av biståndet, det är viktigt att upprepa.

Vi kommer också ta initiativ till att göra en liknande översyn inom ramen för Världsbanken, där Sverige har en styrelsepost.

Hela biståndet ses över

Jag vill vara glasklar med att översynen omfattar hela biståndet, men vi kommer inte att pausa det humanitära biståndet.

Vi har en ny situation efter den 7 oktober. Både vad gäller storleken på de terrorattacker som har skett, men också det faktum att den palestinska ledningen ju inte på ett tydligt sätt har tagit avstånd från de här avskyvärda terrordåden. Och det sätter saker och ting i delvis ett annat nytt ljus. Mot den bakgrunden är det befogat att Sverige, liksom många andra EU-länder och även EU-kommissionen, nu gör den här pausen och … gör den här typen av översyn.

Forssell: “PA ska inta en kristallklar position”

Vi vill ju naturligtvis att PA ska inta en kristallklar position i den här frågan, för det finns ingenting som rättfärdigar att kidnappa kvinnor och barn på det här sättet eller att mörda 260 människor på en musikfestival.

Nytt läge efter 7 oktober

Vi har ett nytt läge efter den 7 oktober. Vi har alltså en palestinsk stat som inte tydligt och klart tagit avstånd från fruktansvärda terrorhandlingar. Det vore märkligt om det inte skulle få någon effekt på vårt långsiktiga utvecklingsbistånd med Palestina. Och det ställer också frågan till ett antal organisationer som verkar på plats – hur tydliga dom är i sitt avståndstagande.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem