Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Ekots Israeldebatt med toppkandidaterna i EU-valet

Läs MIFF:s redovisning av EU-kandidaternas Israelpolitik, som de presenterar den på Ekots slutdebatt. (Foto: Europaparlamentet, www.instagram.com/europeanparliament/, 4 maj 2022, flickr)
Hur vill Helene Fritzon (S) Charlie Weimers (SD) Tomas Tobé (M) Jonas Sjöstedt (V) Alice Bah Kuhnke (MP) Alice Teodorescu Måwe (KD) Emma Wiesner (C) och Karin Karlsbo (L) att EU ska få stopp på Gazakriget?

MIFF:s andra artikel om de svenska partiernas åsikt om Israel i EU är ett referat från Ekots slutdebatt i EU-valet från 4 juni.

Jonas Sjöstedt (V)

Vad borde EU göra för att sätta press på parterna för att få slut på kriget?

”EU borde införa ett vapenembargo mot Israel. Man borde använda den skrivning som finns om mänskliga rättigheter – det är associationsavtalet – och införa handelssanktioner mot Israel, för att få fram en vapenvila, för att få förhandlingar och för att krigsförbrytare, både från Hamas och från Israel, ska ställas inför rätta.

Målet måste vara att ockupationen, den illegala ockupationen av palestinska områden ska upphöra, så att vi kan få två stater som lever sida vid sida med varandra. Och det måste vara nog nu. Nog nu på det här besinningslösa mördandet av framför allt civila i Gaza.

Vi måste nå en situation där Israel hejdar sig, sätter sig vid förhandlingsbordet och där vi kan hitta en lösning som leder till två stater bredvid varandra.”

Alice Teodorescu Måwe (KD)

Vilken är din syn på EU:s roll i den här konflikten?

“Jag blir ju förfärad när jag hör det här: Hur du jämställer Israel med Hamas och vad Israel gör i ett försvarskrig i förhållande till vad Hamas gjorde, som är en terrororganisation och som de facto bröt den vapenvila som rådde den 6 oktober.

Det är det här som är viktigt att komma ihåg: Hamas har inskrivet i sina statuter … Hamas existensberättigande vilar på idén att Israel ska förgöras. Man var väldigt tydlig med att man kommer att upprepa 7 oktober tills det inte längre finns något Israel.

Att i det läget kräva av Israel att de inte ska försvara sin befolkning är helt barockt och det vet du (Jonas Sjöstedt) innerst inne också.

Vi hade aldrig gått med på att ha en granne som Hamas, som uppenbart vill förinta oss. Det är klart att Israel har rätt att försvara sig!

Om man vill få tillstånd en vapenvila, då ska man arbeta för att Hamas ska lägga ner sina vapen, släppa gisslan och se till att det kommer till en demokratisk kraft i Gaza och på Västbanken som är intresserad av en tvåstatslösning.

Definitionen av en tvåstatslösning är att Israel existerar.”

Replik Jonas Sjöstedt:

“Definitionen av en tvåstatslösning är att Israels illegala ockupation av palestinska områden upphör. Och det vi är för är att palestinierna i demokratiska val ska få välja sina egna företrädare. Och Hamas krigsförbrytare ska dömas, precis som Israels krigsförbrytare ska dömas. Men det Kristdemokraterna gör är att man gång efter gång, dag efter dag, ursäktar ett folkmord på civila. Det är barn som mördas. Det är gravida kvinnor som föder med kejsarsnitt utan bedövning. Det är en hel befolkning som traumatiseras. Och att tro att någon fred, något gott kan komma ur att plåga en befolkning på det sättet, det är faktiskt helt …”

Emma Wiesner (C)

Vad kan EU spela för roll?

“Jag tycker till att börja med att det är väldigt anmärkningsvärt att stå och relativisera och jämföra mord. Mänskliga rättigheter ska gälla alla. Det är inget smörgåsbord vi kan välja utefter, utan mänskliga rättigheter ska gälla alla på båda sidor i den här konflikten.

EU kan göra väldigt mycket mer för att sätta press på Israel och få slut på mördandet i Gaza. Hamas måste också släppa gisslan. Vi måste ha en vapenvila. Och vi måste jobba för en tvåstatslösning.

Men EU har inte varit tillräckligt starka i det här. EU har ett associationsavtal med Israel som har en klausul som handlar om mänskliga rättigheter. Om den inte triggas nu och man ser över det här avtalet för att sätta press på Israel – när ska den då göra det?

Sen så är det viktigt att komma ihåg också att EU är en otroligt stor bidragsgivare till Gaza, om vi ska prata om EU:s roll i det här. Att fortsätta det humanitära stödet och hjälpa och stötta på plats är också oerhört viktigt och viktig del av EU:s roll i den här konflikten.”

Tomas Tobé (M)

“Jag tror att det är väldigt viktigt att trots att det här berör oss alla djupt att vi försöker hålla i en balanserad syn i det som har skett. Och vi borde egentligen kunna enas om några saker. Det Hamas gjorde den 7 oktober det är vidrigt. Det går inte att försvara. Det var ett terrordåd. Vi borde också förstås stå upp för Israels rätt att försvara sig, men har Israel gått för långt? Gör man detta oproportionerligt? Det tycker jag också börjar bli allt mer uppenbart.

Så det vi behöver göra nu är att se till att vi får ett eldupphör, att gisslan friges. Det är bara då – och det här är viktigt nu också – vi måste få bort Hamas kontroll över Gaza. För det är det enda sättet att också få fram en tvåstatslösning.”

Och vad kan EU göra konkret då?

“Ja, EU är ju en part här som kan jobba med båda parter. Och det är ju uppenbart att vi behöver hålla i våra relationer till Israel. För det jag hör nu från den rödgröna sidan, det är liksom ”klipp alla band till Israel”. Och det tror jag faktiskt är helt fel väg att gå.

Vi måste faktiskt hålla två tankar samtidigt i huvudet: Vi ska ha dialog med Israel. Vi ska se till att vi får stopp på lidandet hos den palestinska befolkningen. Men vi måste också få stopp på Hamas kontroll över Gaza.”

Alice Bah Kunhke (MP)

“Hamas är en terrororganisation och självklart ska de tillfångatas och ställas inför rätta. Men Tomas Tobé har mage att stå och tala om balans. När tiotusentals barn dödats, lemlästats, inför våra ögon. Inför världens ögon. Sveriges högerregering är en av de regeringar som har lett till att EU har varit senfärdiga, så att EU inte har gjort det de ska. EU har ett mycket större ansvar och vi måste agera. Vilka är vi om vi inte agerar när vi ser barn mördas framför våra ögon?”

Tomas Tobé:

“Du ser överhuvudtaget inte den gisslan, som sitter med Hamas just nu från Israel och det här jag menar är en helt obalanserad syn från Miljöpartiet, när du bara ser, så att säga, Israel och vill väl hela tiden gå till attack.”

Helene Fritzon (S)

Hur kommer du agera i Europaparlamentet om du blir invald?

“Det viktiga är ju att vi direkt fördömde terrororganisationen Hamas. Att vi också fördömer Israels övervåld mot civila. Och det ska ju nu prövas då i krigsdomstol.

Och att vi nu har sagt ifrån om att vi ska inte köpa varor från ockuperad mark. Vi bidrar också till att vi ser över associationsavtalet som EU har med Israel. Och där finns en möjlighet att gå vidare med det. Det tycker jag att det nya parlamentet ska använda sig av.

Och det är också viktigt att markera att när den socialdemokratiska regeringen erkände Palestina, då var det ju för att vi tillsammans skulle verka för en tvåstatslösning. Så att det verkligen finns två stater, som en gång i tiden kan prata med varandra.

Det är förfärligt det som händer idag.”

Karin Karlsbo (L)

Det här med att pausa associationsavtalet – det avtal som hanterar samarbetet inom handel, forskning, miljö osv – är det en bra idé?

“Jag skulle först vilja säga att det som vi ser utspelar sig ger oss alla en sådan enorm smärta. Och vi måste, EU måste vara mycket mer aktiv för att bidra till att detta upphör.

Israel utsattes för en terrorattack. Israeler kidnappades och gisslan är fortfarande inte frisläppt. Israel har rätt att försvara sig. Till och med en skyldighet att försvara sig.

Sedan så ser vi vad som pågår och det här måste naturligtvis … alla övergrepp måste … prövas och … på alla sidor. Det kan inte gå obemärkt förbi.

Men, det vi talar om här, det är att pausa eller inskränka de samarbetsavtal som finns med båda sidorna i den här situationen. Vi menar att det är inte vägen framåt i en tid där vi måste ha ett mycket större engagemang i regionen. Och initiativ som försvagar den israeliska statens existens… Man kan tycka olika om den politiska ledningen, men det som undergräver den israeliska statens existens det kan vi inte gå med på.”

Charlie Weimers (SD)

Vilken kommer att vara din linje när den här frågan (om associationsavtalet med Israel) kommer upp till omröstning?

“Jag tycker det är viktigt att påminna vänstersida vad det här började med. Den 7 oktober, på morgonen, var ingen del av Gaza ockuperad, Jonas Sjöstedt.

Den kibbutz som jag besökte kort efter terrorattacken, där planerade barnen att flyga drake över gränsen till Gaza, för att visa på vänskap. Men i Gaza hade man kartlagt varenda hem i den kibbutzen, hur många barn de hade, om de hade hund, så att inga liv skulle sparas.

Det var där detta krig började. Hamas räknade kallt med att ni skulle dansa efter deras pipa och börja tala om vapenvila utan motkrav, som era partier har talat om.

Att ni skulle tala om folkmord, att ni skulle avlegitimera Israel och för att ni skulle agera för att EU skulle klippa banden. Det ska vi inte göra. Vi ska stå upp för Mellanösterns enda demokrati. Och vapenvila kan det bara bli när gisslan är släppt och när Hamas är ett minne blott.”

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem