Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

EU-valet : vad anser toppkandidaterna om Israel och konflikten med arabvärlden?

Johar Bendjelloul och Mikael Sjödell frågar ut partiernas toppkandidater i EU-valet den 4 juni om synen på Israel.
Åtta riksdagspartier tävlar om 25 platser i EU-parlamentet. Förhandsröstningen har börjat. Du kan stödja en kandidat som är med Israel för fred.

MIFF presenterar kort uttalanden som toppkandidaten för de åtta partierna som ställer upp i valet till EU-parlamentet.

Röstningen började idag och själva valdagen är den 9 juni.

För oss som står upp för Israels rätt att vara en demokratisk, judisk stat på sin historiska plats i Mellanöstern är det viktigt att veta var kandidaterna står.

Charlie Weimers (SD) (Foto valkompass.svt.se)

Charlie Weimers (SD) menar att ”så som situationen ser ut skulle en palestinsk stat troligen styras som en islamistisk stat vilket skulle trappa upp konflikten, öka terrorism och stärka iranska intressen i regionen.” Därför tycker han att det vore en mycket dålig idé att EU skulle verka för en självständig Palestinsk stat.

Weimers var den 4 december 29023 den högste svenske politiker som träffat företrädare för den israeliska regeringen. Weimers intryck efter besöken i terrordrabbade kibbutzer:  ”På vägen från kibbutzen till Jerusalem undrar jag vad mantrat ”aldrig mer” har för betydelse om vi tillåter Hamas fortsatta existens. Israelerna måste ostört få göra slut på Hamas vars ledare lovat upprepa terrorattackerna ’igen och igen och igen’.”

Alice Teodorescu Måwe (KD) (Foto valkompass.svt.se)

Alice Teodorescu Måwe (KD) ”förespråkar en tvåstatslösning på Israel-Palestina-konflikten. Det var fel och förhastat av Sverige att erkänna Palestina 2014. Palestina uppfyller inte de folkrättsliga kriterierna för att utgöra en stat samt det faktum att ett eventuellt erkännande bör föregås av ett slutgiltigt fredsavtal med Israel. Att vi hade rätt visar inte minst Hamas fruktansvärda attack på Israel den 7 oktober 2023.

Den 17 maj sa Teodorescu Måwe att ”Israel är Mellanösterns enda demokrati och utkämpar ett försvarskrig… Om Israel hade haft som ambition att döda civila hade dödstalen varit otroligt mycket högre.”

Karin Karlsbro (L) (Foto valkompass.svt.se)

När frågan om EU ska verka för att erkänna Palestina som en självständig stat svarar Karin Karlsbro (L) att ”För EU ska målet vara en tvåstatslösning, men i ett läge där terrorgruppen Hamas styr i Gaza och regeringen på Västbanken saknar kontroll över territoriet är Palestina ingen fungerande stat. Liberalerna motsatte sig att Sverige erkände Palestina som stat och anser att ett framtida erkännande från EU bör vara en del av en framförhandlad fred.”

Tomas Tobé (M) (Foto valkompass.svt.se)

På samma fråga svarar Tomas Tobé (M) att ”EU:s arbete ska inriktas mot att få till stånd en trovärdig process för en förhandlad tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan samexistera sida vid sida, i samverkan med bland annat FN och regionala aktörer.

Det har varit svårt att hitta fler mediauppgifter om Tobés inställning till Israel.

Heléne Fritzon (S) (Foto valkompass.svt.se)

Heléne Fritzon (S) tycker absolut att EU ska verka för att erkänna Palestina som en självständig stat. Motivet är ”För att underlätta fredssamtal och nå en uppgörelse krävs mer jämlika parter. Att EU och fler stater erkänner Palestina bidrar till det och stärker de palestinska krafter som vill jobba för en fredlig lösning med Israel.”

Alice Bah Khunke (MP) (Foto valkompass.svt.se)

Alice Bah Khunke (MP)förordar en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser, där både Israel och Palestina delar Jerusalem som huvudstad.

Bah Khunke och Fritzon uppmanade den 7 maj 2024 Europeiska rådet att införa sanktioner och kraftfulla åtgärder mot Israel för att ”förhindra ett folkmord i Gaza” och uppmanar till en omedelbar och permanent vapenvila. Vidare menar Bah Khunke och Fritzon att ”sanktioner mot Israel är det enda adekvata svaret på denna fruktansvärda och hänsynslösa militärkampanj i Rafah och resten av Gazaremsan”. Någon som helst kritik mot Hamas terrormetoder med massvåldtäkter, gisslantagande och mål att utplåna Israel finns inte i deras brev.

Jonas Sjöstedt (V) (Foto valkompass.svt.se)

Jonas Sjöstedt (V) tycker att Sverige och EU har ett trovärdighetsproblem, när man … inte går emot Israels olagliga ockupation av palestinska områden tillräckligt tydligt. Där är vi för att ändra EU:s politik så man sätter ordentlig press på Israel. 

Sjöstedt är för ”att avbryta all vapenhandel med Israel omedelbart” och att ”En fredlig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina är omöjlig så länge Israels ockupation fortsätter, bombningarna mot Gaza pågår och palestinierna förvägras sina mänskliga rättigheter.”

Emma Wiesner (C) (Foto valkompass.svt.se)

Emma Wiesner (C) menar att “vi ska vara hårdare mot Israel och driva på för vapenvila”.

Wiesner tycker också att det är ett mycket bra förslag att ”EU ska verka för att erkänna Palestina som en självständig stat”, vilket hon dock inte utvecklar närmare i SVT:s valkompass.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem