Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Fler svenskar står på Israels sida än på Palestinas

Stödet för Israel bland svenskarna är klart större än för palestinierna efter 7 oktobermassakern. (Illustrationsbild)
Långt fler svenskar uppger att de stöder Israel, än de som säger sig stödja Palestina enligt en opinionsundersökning beställd av Bulletin.

Hela 29% säger sig nu stå på Israels sida i konflikten. Mätningen är beställd av tidningen Bulletin och är gjord av opinionsföretaget Novus mellan den 8 och 11 december, således mer än två månader efter terrorregimen Hamas massakrer i Israel den 7 oktober.

Trots stora pro-palestinska demonstrationer runt om i landet till stöd för Hamas och Gaza, är svenska folket i betydligt högre grad sympatiskt inställda till Israel. Endast 18% står på palestiniernas sida i konflikten. 39% säger sig vara neutrala och 15% vet inte eller vill inte uppge ståndpunkt.

Sammanräknat med även decimalerna på sin sida stöder 29% av svenskarna Israel i konflikten.

58% Israelstöd i Tidöpartierna

En majoritet av de som sympatiserar med Tidöpartierna (SD, M, KD och L), närmare bestämt 52%, sympatiserar med Israel. Allra högst är stödet bland SD-väljare, där 58% stöder Israel.

Bland S-väljare är Israelstödet 25% och i hela den rödgröna gruppen (S, V, MP, C) 30%.

Tre av fyra ville frysa biståndet

En tidigare Novusundersökning beställd av SvD, som utfördes en vecka efter massakrerna, visade att 78% ville frysa biståndet till organisationer som inte tydligt tar avstånd från Hamas attack på Israel. Bara 8% motsatte sig denna åsikt.

Om man kopplade ihop biståndet med ”demokrati och fred” istället för Hamas, tyckte fortfarande 35% att biståndet skulle stoppas, medan 45% ansåg att biståndet skulle fortsätta för att hjälpa palestinierna att utveckla en demokratisk stat.

Var tredje ville dra tillbaka erkännandet

Nästan en tredjedel (31%) av de tillfrågade tyckte att Sverige skulle dra tillbaka sitt erkännande av Palestina som en stat, medan 37% ansåg att erkännandet skulle kvarstå.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem