Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Kom till Nordic Israel Congress 10 – 12. maj och lyssna på mycket relevanta föredrag. Var snabb med anmälan, begränsat antal platser

Karolinska döms i AD för antisemitiska trakasserier, felaktigt avskedande av judisk läkare

Karolinska universitetssjukhuset i Solna. (Foto wikimedia.commons Holger.Ellgaard)
Arbetsdomstolen som meddelade igår att avskedandet av en judisk läkare på Karolinska universitetssjukhuset som utsatts för långvarig antisemitiska trakasserier saknade grund.

Läkarförbundet stämde Region Stockholm i arbetsdomstolen på skadestånd på 125 000 kronor, samt att läkaren får sin lön från avskedet till 22 augusti DN. Domen innebär också att Rgeionen får stå för rättegångskostnaden.

Arbetsdomstolen fastslog igår att det inte fanns något rättsligt skäl för att avskeda en judisk neurokirurg i ett utdraget fall av djupt rotad antisemitism vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

KS erkänner inget fel

Patricia Enocson, HR-direktör på Karolinska universitetssjukhuset, erkänner inte att de gjort något som helst fel eller avskedat läkaren utan grund, men ”Det vore inte hälsosamt för någon av parterna som är inblandade i målet. Det är därför vi väljer att vidgå talan. Vi ser ingen annan utväg än att avskeda honom”.

The Jerusalem Post som följt fallet med den svenska judiska läkaren som fick sparken förra året efter att ha klagat på omfattande antisemitism på Karolinska under flera år. Hans uppsägning var kulmen på en rad motreaktioner från arbetsgivaren genom att bland annat sänka hans lön.

Hösten 2018 uppmärksammades att en judisk läkare och två kollegor på Karolinska universitetssjukhuset i Solna hade utsatts för antisemitisk trakassering av en chef under flera år.

En granskning slog fast missförhållandena. Sjukhuset utredde om det gick att avskeda överläkaren, som även delat antisemitiska inlägg i sociala medier, men tyckte inte att det gick på grund av arbetsrättslagen.

Den trakasserade avskedades

I stället avskedade sjukhuset den judiska läkaren hösten 2021. Mannen, som varit avstängd från arbetet, kallades med två dagars varsel till sjukhuset, med en facklig representant. Teamchefen meddelar att läkaren är avskedad på grund av samarbetssvårigheter och måste lämna sjukhuset samma dag.

För att ta itu med diskrimineringen och vedergällningen av dr NN:s klagomål, stämde han arbetsgivaren i Tingsrätten. Därefter skickade Läkarförbundet på uppdrag av dr Svensson ärendet till Arbetsdomstolen, för att avgöra om uppsägning av honom var felaktig.

KS olagliga vedergällning

“Karolinskas erkännande att den felaktigt avskedade en judisk läkare som klagade över den antisemitism han upprepade gånger utsatts för är häpnadsväckande,” sade Gerard Filitti, som är läkaren juridiska ombud. “Det är högst ovanligt att en tilltalad erkänner att den inte hade någon giltig juridisk anledning att säga upp en anställd. … Karolinskas erkännande drar en rak linje mellan diskrimineringen mot doktor Svensson och den olagliga vedergällning han upplevde när han anmälde det.”Juristen beskriver en “genomträngande antisemitism som verkar ha blivit normaliserad och systematiserad vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.”

Arbetsdomstolen konstaterar alltså att läkarkollegor på Karolinska har bedrivit en antisemitisk trakassering av läkaren, varefter ledningen har hämnats på läkaren när denne har klagat på förföljelserna.  

Karolinska lämnade in ett ogrundat klagomål mot dr NN till Inspektionen för vård och omsorg och hävdade att han utgjorde en risk för patientsäkerheten.

“Karolinskas institutionaliserade judehat”

Ombudet Filitti säger att det är ”en chockerande uppvisning av Karolinskas institutionaliserade judehat (när de) i klagomålet beskrev Dr NN:s judiska identitet som “relevant information med hänsyn till den risk han påstås utgöra för patientsäkerheten”.

“Karolinska anser tydligen att det äventyrar patientsäkerheten att vara jude”, fortsatte Filitti. “Detta speglar direkt nazitidens rasistiska ideologi som såg judar som ‘parasitiska ohyra’ som bara var värda att utrotas. Att rapportera judisk identitet som “relevant information” för patientsäkerheten är inte bara moraliskt föraktligt utan verkar också vara olagligt enligt svensk lag.”

– Att Karolinska ledning erkänner att de medvetet brutit mot lagen genom avskedandet av en judisk läkare som larmade om antisemitism är en grov antisemitisk handling som inte bör tolereras i en demokrati som Sverige, säger den judiske läkaren till DN.

Historien har blivit belastande på sjukhuset, och även väckt internationell uppmärksamhet, då Karolinska uppvaktats av människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Center.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem