Kyrkomötet - Svenska kyrkans högsta beslutande organ. (Skärmdump 23 nov 2021)

Kritiker i kyrkorådet -“så nära antisemitism, är det en fixering?”

Stödjer du den judiska staten Israels rätt att existera? Klicka JA eller NEJ.

“Jag känner att det här är så nära antisemitism, om det inte är direkt över (gränsen) till den antisemitiska sidan, så jag är tveksam om jag kan vara kvar i det här sammanhanget i Svenska kyrkan.”

I en intervju med Svenska kyrkans präst Johanna Andersson, framkommer en stark kritik mot det beslut som togs mot Israel den 22 november på Kyrkomötet. Israel ska utredas för “apartheid” enligt en majoritet.

Indirekt anklagelse

“Kyrkomötet säger inte tydligt att Israel är apartheid, men refererar till andra, som menar det, och vill ”utreda”. Steg för steg misskrediterar (Svenska kyrkan) Israel och ställer mycket större krav på den, än man ställer på något annat land. Man säger at de palestinska kristna har ropat på hjälp och bett om hjälp, men man kan inte vara lyhörd åt två håll. Jag är jätteupprörd!”

Partipiska på Kyrkomötet

“Men de politiska partierna är starka i Svenska kyrkan och man har partilojalitet. Säger (s) att det är så här du ska lägga din röst, så gör du det. Och det spelar ingen roll vilka (andra) argument du får. (s)-ledamöter fick listor på hur de skulle rösta. Jag frågade en av dem ”Tänk om det kommer upp något i debatten som gör att du ändrar uppfattning? Nej, det gör det inte, var svaret.”

Se hela intervjun med prästen Johanna Andersson här från 25:00 !

Försvårar judisk-kristen dialog

“Svenska kyrkans institut i Jerusalem, som ska främja judisk-kristen dialog, där ska man precis byta direktor. Det här kommer att försvåra en judisk-kristen dialog, där Svenska kyrkan är med, tyvärr.Det ska bli intressant att se hur Israel kommer förhålla sig till Svenska kyrkan efter det här.”

Inga kritiska frågor till palestinska myndigheter

“Man citerar anklagelser. Det är så det börjar. Steg efter steg trappas det sedan upp. Man ställer aldrig kritiska frågor till de palestinska myndigheterna om hur de sköter sina åtagande till sitt eget folk. Varför har man inte haft val på så länge? Varför använder man så mycket resurser till att skjuta raketer mot Israel när deras eget folk inte har rent vatten?”

Ska Svenska kyrkan utreda detta?

“Svenska kyrkan har 5 miljoner medlemmar går ut och säger direkt att Israel nog är en apartheidstat. Varför ska Svenska kyrkan uppe i ett litet perifert land i norra Europa, ska utreda detta? Är det vår uppgift? Är det en fixering?”

“Vi skulle vara mer nyanserad och balanserad och främjat en god dialog – och så kommer det här!”

Johanna Andersson, präst. (Foto twitter)
Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram