Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Läs UD:s svar till MIFF om hotet från Hizbollah i Libanon

Statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström uppmanas av MIFF i ett brev att fördöma Hizbollahs dödliga raketattacker mot Israel, som riskerar orsaka ett tredje Libanonkrig. (Foto Regeringen)
Utrikesdepartementet ger Hizbollah hela skulden för upptrappningen mellan Israel och Libanon, men att ”samtliga parter” måste följa säkerhetsrådets resolution 1701.

Kraven i FN:s säkerhetsråds resolution 1701 (UNSCR 1701) på Libanon att Hizbollah varken skulle ha stridande eller vapen mellan ”Blå linjen” mot Israel och norrut till Litanifloden, har helt nonchalerats av Libanon. Observatörerna i FN:s UNIFIL är bara statister i krigsskådespelet som regisseras av Irans mullor.

En förstärkt FN-styrka upp till 15 000 personer skulle hjälpa Libanon att hålla södra Libanon fritt från vapen och militära styrkor som inte tillhörde den libanesiska försvarsstyrkan. 

Slutligen skulle inga länder förse milisstyrkor i Libanon med vapen.

Utsikt över gränsen mellan Israel och Libanon, från Bar'am i Israel. (Illustrationsfoto: Southern Kross / Flickr CC)

MIFF skickade tre frågor till utrikesminister Tobias Billström för att klargöra Sveriges inställning till det akuta krigshotet och Hizbollahs och Libanons roll som Utrikesdepartementets ministerkansli nu besvarat:

1 Anser utrikesministern att löftena i FN:s resolution 1701 har uppfyllts?

”Hizbollahs återkommande attacker mot norra Israel är oacceptabla, och har som följd skördat civila offer i både Israel och Libanon. Upptrappningen har tvingat bort civila från sina hem i södra Libanon och norra Israel. De-eskalering längs den så kallade blå linjen förblir därför centralt.”

MIFF:s kommentar:

Frågan om löftena i UNSCR 1701 uppfyllts besvaras inte direkt, trots att det uppenbart inte alls uppfyllts. UD ger Hizbollah – men inte den libanesiska regeringen eller FN som skulle ansvara för efterlevnaden – skulden för Hizbollahs återkommande attacker mot norra Israel.

UD verkar känna till att buffertzonen mellan Blå linjen mot Israel och till Litanifloden behärskas av terrororganisationen Hizbollah i strid med UNSCR 1701, men kan inte få sig till att erkänna att detta är ett grundläggande brott mot internationell rätt. Det ska inte förekomma någon beväpnad milis vid Blå linjen mot Israel. Här ska bara finnas FN-personal och Libanons reguljära armé.

Av diplomatiska hänsyn tycks UD inte kunna bejaka fakta.

2 När var senaste gången Sverige kritiserade Libanon och UNIFIL/FN för att de inte fullgjorde sina skyldigheter enligt FN:s resolution 1701?

”Liksom det övriga internationella samfundet, inklusive FN, anser regeringen att en full implementering av säkerhetsrådsresolution 1701 av samtliga parter är nödvändig för att förhindra en regional eskalering. Detta har bland annat lyfts av EU i ett möte i säkerhetsrådet om situationen i Mellanöstern den 23 januari.”

MIFF:s kommentar:

Trots att UD lägger hela skulden på eskaleringen på Hizbollah, skriver nu UD att ”samtliga parter”, dvs även Israel som inte har brutit UNSCR 1701, ska uppfylla resolutionen. Det är som om den överfallne är skyldig att inte bli överfallen.

Vad står det då i EU:s uttalande i säkerhetsrådet den 23 januari om situationen i Mellanöstern?

Av alla 25 punkter i det gemensamma uttalandet handlar bara en och en halv rad om Hizbollahs krigföring mot Israel och brott mot UNSCR 1701:

“EU följer med oro situationen över den Blå linjen och påminner om att det är absolut nödvändigt att respektera UNSCR 1701.”

Med andra ord, ingen som helst kritik över FN:s eller Libanons brist på agerande mot Hizbollahs brott mot UNSCR 1701.

Frågan blir då om Sverige över huvud taget någonsin kritiserat Libanon eller FN för att ha accepterat Hizbollah i buffertzonen? Troligen inte.

3. Stöder Sverige Israels krav på ett fullständigt tillbakadragande av Hizbollahs styrkor bakom Litanifloden?

Inget tydligt svar från UD.

UD vill kanske inte öppet stödja något krav som Israel för fram. UD verkar heller inte vilja kritisera Libanon för att ha tillåtit Hizbollah att ta över buffertzonen. Övertron på den diplomatiska förmågan gör att man bara ”följer med oro situationen” och tycker att det är absolut nödvändigt att alla respekterar säkerhetsrådets resolutioner.

Varför kan inte Sverige tydligt kräva att FN, Libanon och Hizbollah följer den internationella lag som ska förhindra ett nytt fjärde Libanonkrig?

Sverige har ju i hundratals uttalanden tidigare kritiserat Israel.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem