Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Manifestation i Jönköping för massakerns offer i Israel samlade 200 deltagare

Deltagare i manifestationen för de israeliska offren i massakrerna den 7 oktober samlas inför processionen. (Foto MIFF)
En enskild medlem i MIFF ansökte om en allmän sammankomst för att högtidlighålla minnet av offren för de obeskrivligt grymma och omänskliga massakrerna den 7 oktober 2023.

De obeskrivligt grymma och omänskliga massakrerna som 3 000 palestinska terrorister utförde den 7 oktober 2023 var de värsta som drabbat det judiska folket sedan Förintelsen. Fler dödades än under Kristallnatten.

Massakrerna utlöste både chock över hur sårbart Israel är och med vilken grymhet hatet hos de palestinska terrororganisationerna visade sig. Men även en oväntad, makaber glädje bland antisemiter över hela världen, som även firades på många håll i Sverige.

Demokratiska nationer har gett Israel fullt stöd efter massakrerna, men har de fullt ut insett vilken fiende och vilket hot om en ny Förintelse det judiska folket åter står inför?

En stor folkmassa med israeliska flaggor samlades i centrala Jönköping kl 14 vid Juneporten. Två hundra deltagare med en mängd med israeliska flaggor genomförde en värdig och stark manifestation, utan något politiskt budskap.  Det handlade om att uppmärksamma de israeliska offren för judehatet och antisionismen.

Marschen gick längst Västra Storgatan, förbi Rådhuset och Residenset, över Vinnebron till Hoppets torg. Nationalhymnen Hatikvah spelades och här och var ljöd en kraftfull Shofar. Det judiska rituella fårhornet sköttes med bravur och möttes med jubel från deltagarna.

Martin Olin höll ett vackert tal med historisk tillbakablick och gav oss ett starkt hopp om framtiden, även om det har varit en mycket mörk tid just nu. Solen sken över mötesdeltagarna, som stämde upp till sång – bland annat Hatikvah  – ”Hoppet”.

Återtåg till Juneporten, där många dröjde sig kvar upplyfta av den starka gemenskap och kärlek för Israel och det judiska folket som förenade oss.

Stort tack till Karin som arrangerat manifestationen och polisen som ledde processionen och ingav oss trygghet. Söndagen den 19 november blev en historisk, stor manifestation för Israel i Jönköping!

Ur Martin Olins tal:

Låt oss idag börja skilja mellan ljus och mörker i vad vi skriver om Israel i våra medier
Med fakta och saklighet, istället för vinklad statistik och lögn


Låt oss idag börja skilja mellan ljus och mörker i vart vi skickar våra biståndspengar
Till bröd och utbildning, istället för extremism och hat


Låt oss idag börja skilja mellan ljus och mörker i hur vi hanterar vår relation till Israel
En unik nation som burit rättfärdighetens och sanningens fackla i 4000 år.


Idag står vi upp för Israel i kampen mot mörkret!

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem