Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

MIFF ber Ann Linde om svar på varför 75 miljoner kronor går till anti-israeliska organisationer

Sveriges utrikesminister Ann Linde (S). (Foto: Wikimedia Commons)

Sverige ger 75 miljoner kronor till NGO vars mål är att utplåna den judiska staten. I ett brev till utrikesminister Ann Linde ber MIFF och Vänskapsförbundet Sverige Israel gemensamt om en förklaring.

Här är brevet:

Sveriges biståndsorgan Sida har ett program med ett uttalat mål om att ”stärka respekten för mänskliga rättigheter och folkrätten i Palestina”. 75 miljoner kronor är avsatt till projektet 2020 – 2023 och 44 procent av beloppet har redan betalats ut.

Sidas biståndspartner i projektet är den palestinska organisationen NGO Development Center (NDC). Sida presenterar NDC som en ”palestinsk civilsamhällesorganisation som har två strategiska mål: 1) Stärka det civila samhällets organisationer för att tillhandahålla mer hållbara tjänster och bidra till socioekonomisk utveckling, 2) Bidra till utvecklingen av det civila samhällets organisationer så att de är mer tillmötesgående, öppna och ansvarsfulla”. Sida har valt fyra palestinska och fyra israeliska organisationer, som NDC kommer att stärka genom en injektion av svenska skattepengar.

Så långt låter det bra, eller hur?

Men, NDC förväntar sig att deras partners kommer att förbinda sig ”att följa den nationella agendan utan några normaliseringsaktiviteter med ockupanten, vare sig på politisk / säkerhets-, kultur- eller biståndsnivå”. Därmed används svenska skattepengar till att motverka fredsskapande kontakt på gräsrotsnivå mellan israeler och palestinier.

NDC har åtagit sig att följa den ”nationella agendan”, som binder dem till den palestinska myndigheten (PA) och hindrar dem från att vara en verklig NGO oberoende av statlig kontroll. NDC och dess partners måste samråda med PA. Detta är inte en fristående organisation! Sveriges mål att göra civila palestinska organisationer mer ”öppna och ansvariga” missas helt.

I NDC:s riktlinjer står att: ”Ingenting får göras för att undergräva de omistliga palestinska rättigheterna att etablera en stat och flyktingarnas återkomst till sina ursprungliga hem, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 194.”

Resolution 194 antogs inte av FN:s säkerhetsråd, utan av FN:s generalförsamling, som inte skapar internationell rätt. Kan Sida samarbeta med en organisation som inte vet skillnaden? Resolutionen säger dessutom att de flyktingar som ”vill återvända till sina hem och leva i fred med sina grannar måste få göra det så snart som möjligt”. Eftersom de flesta araber inte hade fredliga avsikter tillät Israel inte det, vilket Israel, enligt internationell lag, har rätt till. Flyktingar inte någon sådan allmän rättighet.

Dessutom röstade Israels arabiska grannländer – i full enighet med de palestinska araberna – MOT resolutionen.

Palestinierna har upprepade gånger erbjudits sin egen stat, men avvisat detta eftersom de inte har accepterat att vara granne till en judisk stat. Kravet på ”återvändande av flyktingar” är ett kodord för att utplåna världens enda judiska stat, genom att flytta 7 miljoner araber till staten Israel.

NDC är öppna med att de arbetar för bojkott, deinvestering och sanktion mot Israel. NDC är aktivt i ”anti-normaliseringskampanjer” som pressar palestinier som samarbetar med Israel. Tysklands fem ledande partier har fördömt BDS-rörelsen som antisemitiska. En ny rapport om NDC som utarbetats av den israeliska organisationen Ad Kan visar att NDC har nära band till terrorgruppen PFLP.

Det är extremt skadligt att sådana grupper får 75 miljoner kronor från Sida i sina händer.

Conrad Myrland, Ordförande   Med Israel för Fred      

Martin Blecher, Generalsekreterare Vänskapsförbundet Sverige – Israel

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem