Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

MIFF:s brev till regeringen: Sverige måste fördöma Hizbollahs dödliga attacker mot Israel och kräva omedelbart genomförande av FN:s resolution 1701

Statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström uppmanas av MIFF i ett brev att fördöma Hizbollahs dödliga raketattacker mot Israel, som riskerar orsaka ett tredje Libanonkrig. (Foto Regeringen)
Regeringen måste snarast offentligt tydligt kräva ett fullständigt tillbakadragande av Hizbollah från gränsen till Israel och avlägsnande av de raketer som terroriserar den israeliska civilbefolkningen.

Med Israel för Fred (MIFF) har idag skickat ett brev till regeringen på uppdrag av våra medlemmar.

• Om du vill stödja kraven i brevet, skicka liknande text från din egen e-post till utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se och till statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se • Vi vill också uppmuntra alla att lyfta dessa krav till regeringen genom läsarbrev, inlägg i sociala medier, brev till riksdagsrepresentanter mm.

Till statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström

Sverige måste fördöma Hizbollahs dödliga attacker mot Israel och kräva omedelbar efterlevnad av FN:s resolution 1701.

På morgontimmarna den 14 februari attackerade Hizbollah den israeliska staden Safed i västra Galileen med flera raketer. Detta är en stad med 40 000 invånare som ligger 13 kilometer från gränsen till Libanon. En kvinna dödades i attacken och åtta andra skadades. Raketattackerna den 14 februari är bara de senaste i en stadig upptrappning av Hizbollah, som började med oprovocerade terroristattacker från Libanon mot Israel i kölvattnet av massakern den 7 oktober. Fientligheterna har tvingat över 60 000 israeler från sina hem i gränsområdet mot Libanon. Upptrappningen är uppenbarligen avsedd att tvinga Israel till en större motattack till försvar av israeliskt liv och territorium. Därför är det viktigt att Hizbollah fördöms för sina attacker mot Israel som bryter mot internationell rätt.

Med Israel för Fred (MIFF) kräver att Sverige omedelbart och på det starkaste sätt fördömer Hizbollahs aggression. Sverige måste också kräva att Libanon, Hizbollah och Iran omedelbart fullgör sina skyldigheter i FN-resolution 1701.

Irans allierade terrorgrupper intensifierar sina attacker även mot internationell sjöfart, vilket ger sjöfartsnationen Sverige en särskild anledning att varna.

Det är samma styrkor som hotar svensk och internationell sjöfart i Röda havet, amerikanska baser i Irak och Syrien och Israel. Sverige måste klargöra att Irans aggression är oacceptabel. När regeringen varnar Israel, tolkar Iran det som ett stöd för dess destabiliserande, militära kampanj för att förstöra den judiska staten Israel och sprida den islamistiska revolutionen i hela Mellanöstern.

Det är samma Iran som planerade att mörda tre svenska judar på svensk mark.

FN:s resolution 1701 av den 11 augusti 2006 lade de diplomatiska grunderna för att avsluta andra Libanonkriget. “Resolutionen är framförallt inriktad på att Libanon skall återupprätta suveräniteten över hela sitt territorium. I resolutionen uppmanas Libanons regering att säkra sina gränser för att förhindra införsel av vapen eller liknande materiel som inte tidigare fått regeringens godkännande”, skrev den svenska regeringen genom Maud Olofsson och Carl Bildt 8 mars 2007. 

Det är viktigare än någonsin att Sverige aktivt stöder resolutionen och kräver att den efterlevs. Nu bryts den systematiskt.

  • Libanon skulle utöva makt över hela sitt territorium, men Hizbollah verkar nu fritt. 
  • Det fick inte finnas några vapen i området utan godkännande från de libanesiska myndigheterna och gränserna skulle säkras så att vapen inte kunde importeras till Hizbollah. Hizbollah har ändå byggt upp ett lager av minst 150 000 raketer och en mäktig gerillastyrka som är redo att utföra massakrer som den vi såg den 7 oktober.  
  • Libanon har åtagit sig att hålla området mellan gränsen mot Israel och Litanifloden fritt från “beväpnad personal, militära installationer och vapen” som inte tillhör myndigheterna eller FN-styrkan UNIFIL. Trots det har Hizbollah ett stort antal militära positioner och personal ända fram till gränsen utan att ett förstärkt UNIFIL gjort något åt ​​det. 
  • Alla stater har åtagit sig att förhindra försäljning av vapen och militär utrustning till milisgrupper i Libanon. Detta löfte har brutits, särskilt av Iran. 

Regeringen måste snarast tala offentligt med ett tydligt krav på ett fullständigt tillbakadragande av Hizbollah från gränsen till Israel och avlägsnande av de raketer som terroriserar den israeliska civilbefolkningen. Här finns en FN-resolution som kan bidra till nedtrappning om den efterlevs. Det är viktigt att Sverige går i täten och uppmuntrar till åtgärder som kan minska risken för att konflikten sprider sig till nya områden med ännu mer lidande på båda sidor om gränsen.

Lars Johan Nordgård, ordförande MIFF

Conrad Myrland, VD MIFF

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem