Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

MIFF:s kritik var rätt – Sida får bakläxa av regeringen

Bistånds- och handelsminister Johan Forssell (M) (Foto regeringen.se)
Istället för att fullgöra uppdraget att granska samtliga bidragsorganisationer, har Sida bara granskat ett urval, tvärt emot uppdraget.

– Vi behöver ett bättre beslutsunderlag, det finns luckor, säger biståndsminister Johan Forssell. Bland de som ska nagelfaras är Palestinagrupperna, rapporterar  Bulletin.

Den 10 oktober meddelade Tidöpartierna att utvecklingsbiståndet under återstoden av året på 57 miljoner kronor till de palestinska områdena skulle pausas. Sida fick samtidigt i uppdrag att genomföra en översyn av biståndet.

Sidas självgranskning var på en rad punkter undermålig, vilket MIFF som en av mycket få medier kritiserade. Sida ville omedelbart återuppta utvecklingsbiståndet trots att inga organisationer uppfyllde regeringens glasklara krav: Fördöm Hamas förbehållslöst, annars blir det inga pengar!

Luckor i utredningen

Nu säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) att han anser att Sidas rapport inte är tillräckligt utförlig för att göra den bedömningen. Nu får Sida till den 15 februari på sig att komplettera rapporten.

– Vi valde att frysa utvecklingsbiståndet efter Hamas fruktansvärda terrorattack, för att göra en ordentlig genomlysning.

– Vi gav ett uppdrag till Sida och fick det redovisat. Det är tydligt att vi behöver ett bättre beslutsunderlag än det vi har fått, det finns luckor, säger Forssell.

Ett urval är inte samtliga

Enligt Johan Forssell bestod uppdraget bland annat av att granska samtliga organisationer som har fått svenskt stöd.

– Sida har istället gjort ett urval. Det är två olika saker. Ett urval är ett urval, samtliga är samtliga.

I det kompletterande uppdraget ska Sida också analysera vad biståndstagarna har kommunicerat på hemsidor och i sociala medier. Något som han menar att Sida inte har kollat på i någon större utsträckning.

Biståndsministern: inte besvarat frågan

– Det kan vara viktigt för att svara på frågan som vi har ställt, som inte är om man har samarbetat med Hamas, utan om man har tagit avstånd från Hamas. Det är något annat, säger Johan Forssell.

Hur tänkte Sidas GD Johan Granit?

Det är svårförklarligt att Sidas nya generaldirektör Johan Granit presenterar en så eländigt svag utredning. Frågan är om han verkligen trodde att han skulle klara sig undan med att helt sonika strunta i uppdraget att granska om samtliga bidragstagande organisationer förbehållslöst fördömt Hamas massakrer.

Granit tycks ha kört ett helt eget spår och trott sig kunna bluffa sig fram med en skandalöst dålig genomgång. Dessutom har han försökt köra över sina överordnade politiska chefer, när han tyckt att det måste vara OK att inga samarbetspartners ville förbehållslöst fördöma Hamas, utan att lägga skulden på Israel. Granit tycks tro att han inte bara skulle ”granska” biståndstagarna, utan även ta politiska beslut om biståndets inriktning.

Delar av biståndet återupptas

På torsdagen beslutade regeringen att ändå betala delar av det pausade utvecklingsbiståndet. 27,2 miljoner kronor betalas ut till tre organisationer: Gaza Community Mental Health, The Palestinian Medical Relief Society och We Effect.

– Vi bedömer att de uppfyller de krav vi ställer. Det är väldigt rimliga krav, de organisationer som Sverige samarbetar med ska tydligt ta avstånd från terror. Det är egentligen en självklarhet.

“Tydligt tar avstånd från terror”

– Vi har ett dubbelt ansvar, både mot svenska skattebetalare och inte minst mot människor i Palestina, de ska veta att de biståndsmedel som vi skickar går till seriösa aktörer som tydligt tar avstånd från terror. Sverige är en stor biståndsgivare och med det följer ett stort ansvar.

När Sida återkommit med sin kompletterande rapport i februari kommer regeringen att fatta beslut om resterande utvecklingsbistånd. Det humanitära biståndet till de palestinska områdena har inte pausats. I november beslutade regeringen att ge ytterligare 150 miljoner kronor i humanitärt bistånd.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem