Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Ska Sverige delta i en antisemitisk rasismkonferens?

Utrikesdepartementet (Foto regeringen.se)

MIFF kräver svar från Utrikesdepartementet

I ett öppet brev daterat 20210823 till UD kräver MIFF svar på om Sverige tänker delta i en utpräglad anti-israelisk och antisemitisk konferens i New York i september.

Frankrike är det senaste i en rad av västländer som har meddelat att de inte kommer att delta i FN:s rasismkonferens i september i New York. Mötets syfte är att hedra minnet av den första rasismkonferensen i Durban för 20 år sedan, som blev en ensidig antisemitism mobbning av Israel. President Emmanuel Macron säger, enligt Reuters, att han vill hålla sig borta på grund av ”en historia av antisemitiska uttalanden” på sådana konferenser.

Den franska presidenten Emmanuel Macron vägrar delta i antisemitism. (Foto: EU-parlamentet)

Tidigare har Tyskland, USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Nederländerna, Tjeckien, Österrike, Ungern och Israel också deklarerat att de inte kommer delta eftersom det finns en antisemitistisk prägel. Vid 10-årsjubiléet 2011 vägrade fjorton länder att delta i den anti-israeliska verksamheten. 

Kommer Sverige att delta på FN:s rasismkonferens i september i New York?

Om Sverige deltar, varför väljer man en annan linje än våra närmast allierade i Europa?

Läs mer om vilka bevekelsegrunder de olika länderna har för att inte delta: 

https://unwatch.org/countries-rejecting-durban-iv-updates-analysis-more/

Med vänlig hälsning

Conrad Myrland, VD

Med Israel for fred (MIFF)

info@miff.se

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem