Utrikesdepartementet (Foto regeringen.se)

Ska Sverige delta i en antisemitisk rasismkonferens?

MIFF kräver svar från Utrikesdepartementet

I ett öppet brev daterat 20210823 till UD kräver MIFF svar på om Sverige tänker delta i en utpräglad anti-israelisk och antisemitisk konferens i New York i september.

Frankrike är det senaste i en rad av västländer som har meddelat att de inte kommer att delta i FN:s rasismkonferens i september i New York. Mötets syfte är att hedra minnet av den första rasismkonferensen i Durban för 20 år sedan, som blev en ensidig antisemitism mobbning av Israel. President Emmanuel Macron säger, enligt Reuters, att han vill hålla sig borta på grund av ”en historia av antisemitiska uttalanden” på sådana konferenser.

Den franska presidenten Emmanuel Macron vägrar delta i antisemitism. (Foto: EU-parlamentet)

Tidigare har Tyskland, USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Nederländerna, Tjeckien, Österrike, Ungern och Israel också deklarerat att de inte kommer delta eftersom det finns en antisemitistisk prägel. Vid 10-årsjubiléet 2011 vägrade fjorton länder att delta i den anti-israeliska verksamheten. 

Kommer Sverige att delta på FN:s rasismkonferens i september i New York?

Om Sverige deltar, varför väljer man en annan linje än våra närmast allierade i Europa?

Läs mer om vilka bevekelsegrunder de olika länderna har för att inte delta: 

https://unwatch.org/countries-rejecting-durban-iv-updates-analysis-more/

Med vänlig hälsning

Conrad Myrland, VD

Med Israel for fred (MIFF)

info@miff.se

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram