Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Kom till Nordic Israel Congress 10 – 12. maj och lyssna på mycket relevanta föredrag. Var snabb med anmälan, begränsat antal platser

Skolverket kräver att elever ska finna fakta om att Förintelsen inte ägt rum

Skolverket har snabbt ersatt vägledningen till lärare, där de instrueras i hur de ska få eleverna att hitta fakta om att Förintelsen inte har skett, med en symbolisk bild av en flicka som håller för ögonen. (Foto skolverket.se kontroversiella frågor)

Som Aftonbladet rapporterade timmen efter att Malmö Internationella forum för hågkomsten av Förintelsen och mot antisemitism avslutats, uppmanas elever i skolan att leta fram bevis för att Förintelsen aldrig hänt.

På skolverkets hemsida fanns en uppmaning till lärarna i ämnet historia att diskutera kontroversiella ämnen och som ett av två exempel har man angett ”Polarisering kring Förintelsen”. Denna del av Skolverkets hemsida är nu avlägsnad och symboliskt ersatt av ett barn som håller för ögonen. Syftet ska vara att ”utveckla elevernas demokratiska kompetenser”. Man hänvisar till att lärarstödet bygger på Europarådets material om historieundervisning.

Krav att hitta fakta att Förintelsen inte ägt rum

”Grupp 1 ska finna minst tre argument för att Förintelsen inte har ägt rum, med hjälp av fakta och information från internet. De får också fråga andra vad de tror och varför”, uppmanar Skolverket. Det är alltså ett krav på att eleverna ska finna minst tre argument med hjälp av fakta och information från internet. Lärarna ska på detta sätt låta eleverna tro att det finns fakta på internet om att en i högsta grad verklig katastrof med 6 miljoner mördade judar inte har inträffat.

”Grupp 3 ska resonera sig fram till minst tre argument för att Förintelsen inte har ägt rum. De får använda kursmaterial och böcker från biblioteket”. Svenska Skolverket har inte närmare angivit vilka ”kurser” som bedriver förnekelse av Förintelsen och vilka böcker i ämnet som skolorna har i sina bibliotek.

Grotesk historieundervisning

Enligt Aftonbladet anser Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), menar att instruktionerna sänder ut fel signaler:

– Det är absolut fel sätt att använda Förintelsen, av det skälet att det finns faktiska förnekare som inte kan jämställas med stollar som anser att månlandningen inte ägt rum. Förintelsen har ägt rum, det är inget man kan inlåta sig till en diskussion kring, säger han. Av alla ämnen man kan använda för att lära sig vikten av källkritik är Förintelsen den sämsta. Det är en grotesk tanke att det här kan utspela sig i svenska klassrum, fortsatte Svante Weyler.

Bisarrt om Förintelsen är kontroversiell

Aron Verständig, ordförande i Judiska Centralrådet var också mycket kritisk.

-Det finns många rapporter som visar att det är väldigt svårt att undervisa om Förintelsen ute i skolorna i dag, vilket är oacceptabelt. Självklart är det viktigt att lärare måste ha bra verktyg för att göra det. Men även om det är välment finns det en fara med att benämna Förintelsen som kontroversiell. Det kan den aldrig vara. Det skulle vara en bisarr situation för en sådan som jag själv, som är barnbarn till överlevare av Förintelsen, att behöva hamna i en diskussion om den ens har ägt rum, ansåg Aron Verständig.

Ättling till förintelseoffer ska slippa

Tidningen undrade hur Skolverket tror att ättlingar till förintelseoffer känner över att behöva leta fram källor som påstår att deras förfäder inte mördades i koncentrationsläger.

Pernilla Sundström, enhetschef på Läroplansavdelningen vid Skolverket, svarade via mail:

– Självklart ska ingen person behöva utsättas för något sådant. Lärare måste alltid välja undervisningsmetoder med elevgruppens förutsättningar i åtanke och finns det risk att en elev upplever sig utsatt så bör läraren överväga andra sätt. Det finns många aspekter att tänka på i undervisningen om antisemitism och Förintelsen. Att undervisningssituationen är trygg och att lärare strävar efter att bygga förtroendefulla relationer i klassrummet är sådana aspekter.

Ingen ursäkt eller snabb reaktion

Hon blev även tillfrågad om de kommer se över de här råden i framtiden?

-Det material som du hänvisar till bygger på Europarådets stödmaterial ”Teaching controversial issues” och ” Managing controversy. Developing a strategy for handling controversy and teaching controversial issues in schools”. Skolverket har också tagit fram en samlingssida på skolverket.se med annat stöd för undervisning om antisemitism och Förintelsen. Där finns exempelvis stödmaterial från Forum för levande historia och den internationella alliansen till minne av Förintelsen, IHRA. Samlingssidan har tagits fram i samråd med företrädare för judiska organisationer.

Vi ser kontinuerligt över vårt stöd så att de uppfyller sitt syfte. Det här är en synpunkt vi kan ha med oss i det arbetet.

MIFF:s kommentar

Att Förintelsen av sex miljoner judar har skett på ett industriellt och hatfullt sätt mot en hel folkgrupp är inte kontroversiellt. Det som är kontroversiellt är att förnekelsen av historiens störst brott mot mänskligheten inte möts av en total nolltolerans av det svenska Skolverket.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem