Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Löfven: “Innan kriget agerade Sverige för att försvåra för judar att fly från förtrycket i Tyskland”

Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism är ett högnivåforum i Malmö om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Den hålls onsdagen den 13 oktober. MIFF kommer att bevaka mötet på plats.

Totalt deltar 44 länder , Israels president Isaac Herzog deltar via länk, men minister Nachman Shai, som ansvarar för Israels kontakter med judar i diasporan, kommer personligen till Malmö. USA:s utrikesminister Antony Blinken skickar ett förinspelat tal. Det gör även Frankrikes president Emmanuel Macron.

Flera andra länder skickar sina ambassadörer. Danmark väljer att låta sin justitieminister Nick Hækkerup (S) delta personligen och Norge representeras av Sverigeambassadör Aud Kolberg.

Forskningscentret Yad Vashem för Förintelsens offer i Jerusalem har en representant på plats, liksom FN, EU och Katolska kyrkan.

Statsministerns invigningstal

Tal av statsminister Stefan Löfven inför Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, Remember – ReAct:

”För 76 år sedan besegrades Nazi-Tyskland. Regimens oerhörda brott blev uppenbara för en chockad värld. Vi som lever idag, vi lever i skuggan av Förintelsen och nazisternas folkmord. Insikten om vad människan är kapabel till och hur djupt samhället kan sjunka ner i barbari, är mycket obehaglig. Men trots det, är det just därför måste vi kämpa för att den aldrig glöms bort.”

Befriande självrannsakan

”Förintelsen skedde inte i Sverige och vårt land stod utanför kriget, men vi påverkade vad som hände och Sverige har påverkats av Förintelsen. Inte minst genom alla de överlevande som bosatte sig i Sverige efter kriget, och som har blivit en del av vårt land. Enskilda svenskar gjorde fantastiska insatser för att rädda judar och runt om i landet togs överlevande omhand. Det skedde i Malmö, Kalmar, Mellerud, Karlstad och på andra platser. Men berättelsen om Sverige och Förintelsen handlar inte bara om hjältedåd utan också om svek. Innan kriget agerade Sverige för att försvåra för judar att fly från förtrycket i Tyskland.”

Sveriges museum om Förintelsen

”I juli nästa år öppnar Sveriges museum om Förintelsen. Det blir en plats för de överlevandes berättelser och för den svåra historien om hur vårt land påverkade och påverkades av nazisternas folkmordspolitik.”

Kriminalisering av organiserad rasism

”Jag har bjudit in politiska ledare till Malmö och bett dem göra konkreta åtaganden för att minnas Förintelsen och motarbeta antisemitismen. Regeringen kommer att göra åtaganden för Sveriges del. Och Sverige åtager sig bland annat att kriminalisera organiserad rasism. Skjuta till pengar i säkerhetsarbetet i judiska församlingar och andra organisationer och stärka skolans arbete mot antisemitism och rasism.”

Ingen plats för antisemitism 

”Antisemitismen har ingen plats i vårt samhälle och måste bekämpas med kraft. Malmö Internationella Forum för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism är mitt sätt att göra det.”

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem