Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Sverige bör erkänna Israels legitima kontroll över Golan

Israeliska soldater evakuerar sina sårade soldater efter anfallet från Syrien och Egypten i oktober 1973. (Foto wikimedia, IDF)
Den nya svenska regeringen bör ha mod att lämna Israelmobbarnas skara och bekräfta Israels internationellt legitima rätt och dess faktiska, fredsbevarande kontroll över Golanhöjderna.

Utrikesminister Tobias Billström fick frågan i SVT den 18 oktober om Sverige kommer att dra tillbaka erkännandet av en självständig palestinsk stat, som S-regeringen gjorde 2014.

Svaret var klart och tydligt nej ”och under den här regeringen kommer vi alltså inte att erkänna stater som alltså inte har full kontroll över sitt territorium, på det viset som var fallet med den palestinska myndigheten”.

Golanområdet kontrolleras fullständigt av Israel, som har annekterat det, sedan Syrien förlorat rätten till det genom tre anfallskrig via Golan för att utplåna Israel.

Enligt internationell lag (FN:s Säkerhetsråds resolution UNSCR 242) fick Israel rätt att behålla territorier som erövrats vid försvar av landet som utsatts för ett anfallskrig, om det behövs för att få ”leva ifred inom säkra och erkända gränser fria från hot eller våldshandlingar”.

Israel har storskaligt invaderats av Syrien via Golan 1948, 1967 och 1973 i det uttalade syftet att utplåna staten Israel. Israel har uppfyllt UNSCR 242 genom att återlämna ”territorier” (alltså inte alla territorierna) som de tog i de legitima försvarskrigen.

Syrien har vägrat skriva på fredsavtal med Israel och vägrat erkänna Israel som en legitim stat. Idag styrs Syrien av diktatorn Bashar al-Assad, som under brinnande decennielångt inbördeskrig bjudit in Irans militära styrkor, som också har som uttalat mål att utradera Israel. Deras allierade terrorgrupp Hizbollah kontrollerar områden i Libanon.

Israel har alltså en internationellt legitim rätt att behålla områden som krävs för statens och dess invånares överlevnad och har därför redan 1981 annekterat bergsområdet. Dess invånare har fått fullständiga medborgerliga rättigheter i Mellanösterns enda demokrati och har skyddats från det syriska inbördeskrigets fasor.

Billströms uttalande i SVT om misstaget att erkänna områden som inte har kontroll över territoriet, måste på motsvarande sätt ses som ett erkännande av områden som Israel har haft legitim kontroll över i 55 år.

Man bör ställa sig frågan vad som skulle hända med människorna i Israel och Mellanöstern om Syriens al-Assad, Irans Khameinei och Hizbollas Nasrallah skulle få ta över Golan? Vill verkligen den nya svenska regeringen det?

USA tog konsekvensen av svaret på denna fråga och erkände Golan som israeliskt 2019. Den nya svenska regeringen bör ha mod att lämna Israelmobbarnas skara och bekräfta Israels internationellt legitima rätt och dess faktiska, fredsbevarande kontroll över Golanhöjderna.

Erkänn Israels rätt till Golan!

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem