Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Vänsterpartiet gav Sida-pengar till palestinsk terrororganisation

Nayif Hawatmah leder den marxist-leninistiska DFLP, vars moderorganisation PFLP är terrorklassat av Sverige. (Foto wikimedia commons)
Sida-pengar från Vänsterpartiets biståndsorganisation har under flera år gått till projekt med koppling till palestinska DFLP, som har deltagit i Hamas massaker i Israel.

”Vedervärdigt” säger Sida, som stått för pengarna.

Pengar från Vänsterns internationella forum (VIF), som är Vänsterpartiets biståndsorganisation, har gått till projekt med koppling till den palestinska organisationen DFLP.

Pengarna kommer från svenska biståndsorganet Sida, som gått till Vänsterpartiets biståndsorgan, som skickat dem till danska Enhetslistan, som stöttat ett projekt på Västbanken (Judéen och Samarien), där de tre organisationerna PPP, FIDA och DFLP (Demokratiska fronten för Palestinas befrielse) delat på pengarna. Totalt rör det sig om 2 miljoner kronor.

Sida – Vänsterpartiet – danska Enhetslistan – Bahrains Al Muntada – DFLP

Sidas pressavdelning skriver i ett mail till TT att pengarna har gått till en organisation som leds från Bahrain – Al Muntada – för ungdomar på Västbanken.

Sida-biståndet har alltså under perioden 2013 och 2019 via Vänsterpartiet och ett flertal andra mellanhänder hamnat hos DFLP, som deltagit i de makabra massakrerna på barn, kvinnor, äldre, civila och soldater den 7 oktober.

Sedan DFLP själva påtagit sig skulden/äran för de avskyvärda morden, ska danska Enhetslistan avslutat sitt långvariga samarbete.

Johanna Eliasson, ordförande för VIF, säger enligt DN att ”Vi är chockade”.

Inga pengar “direkt” till DFLP?

Nike Dahlskog, generalsekreterare på VIF, säger till TT att det inte finns något som tyder på att pengarna gått direkt till DFLP.

”Pengarna har stöttat ungdomsplattformen. De har använts till bland annat transporter och hyra av lokaler så att de här ungdomarna har kunnat träffas”, säger hon. Hur VIF har kunnat kontrollera vart pengarna har gått och vad som lärts ut på ”plattformen”, framgår inte. Dahlskog erkände för DN att det klart framgick att ungdomar från de tre organisationerna deltog.

Sida ”delar bedömningen av Vänsterns Internationella forum att detta är vedervärdigt” samt att man ”självklart tar avstånd” från organisationer som på något sätt deltar i terrordåd och krig.

Förstår Sida?

Myndigheten skriver att pengarna, ”såvitt man förstått”, inte gått till våld.

Nu väcks åter frågan om Sida har någon som helst kontroll över var svenska biståndspengar hamnar, när biståndet passerar genom ett flertal olika organisationer. Till slut har svenskt bistånd hamnat hos en marxist-leninistisk organisation med starka kopplingar till terrororganisationen PFLP.

Kan ge konsekvenser

Sida har nu bett VIF om en redogörelse kring vad som har hänt och vilken typ av samarbete det rör sig om med de palestinska parterna. ”Vi kommer sedan att se om detta föranleder eventuella konsekvenser”, skriver myndigheten.

Vad är DFLP?

DFLP är en marxist-leninistisk organisation som bröt sig ur terrororganisationen PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) 1969. Strävar efter att uppnå palestiniernas mål genom folkmassornas revolution. Den hårdföre Nayif Hawatmah leder DFLP, som allt mer närmat sig den av EU och Sverige terrorstämplade PFLP. Har utfört terrorattacker i Israel och på Västbanken. Under Hawatmahs ledning har DFLP deltagit i massakrerna på 1 400 israeler den 7 oktober.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem