Sveriges utrikesminister Ann Linde (S). (Foto: Wikimedia Commons)

Våra viktigaste allierade har sagt nej, men Sverige har inte svarat

Svenska utrikesdepartementet har inte svarat MIFF på frågan som ställdes för en vecka sedan, om de kommer att delta i Durban IV. Vad väntar de på?

2001 höll FN en så kallad “Världskonferens mot rasism” i Durban, Sydafrika. Konferensen präglades av intolerans, antisemitism och grundlösa anklagelser mot världens enda judiska stat.” Sedan dess har Durbanprocessen använts för att främja rasism, intolerans, antisemitism och förnekelse av Förintelsen och för att undergräva yttrandefriheten och Israels rätt att existera,” skriver UN Watch på en faktasida.

Kritik mot Durbankonferensen

Redan 2007 var bland annat Folkpartiet kritiska till att ” Durbankonferensen misslyckades med att ta upp flera av de mest akuta folkrättsbrotten och fokuserade på att angripa staten Israel. Svenska regeringen ändrade sig inte, utan deltog 2009 på Durban Review Conference, och 2011 hölls en tredje konferens för att markera 10-årsdagen av Durban-förklaringen. Det planerade toppmötet 22 september 2021, i anslutning till FN:s generalförsamling och 20 år efter första Durban-konferensen, kallas därför Durban IV.

Besatthet av Israel

En rad FN-organisationer är sjukligt fixerade vid Israel och särskilt Durbanprojektet är besatt av anti-israeliska krafter. (Läs mer om varför du inte kan ta FN:s fördömanden av Israel på allvar.) Därför har en rad västliga demokratier meddelat att de inte deltar på Durban IV: USA, Australien, Kanada, Israel, Storbritannien, Ungern, Nederländerna, Österrike, Tjeckien, Tyskland, Frankrike, Cypern, Nya Zealand och Bulgarien. 

President Emmanuel Macron sa, enligt Reuters, att han kommer hålla sig borta på grund av «en historia av antisemitiska uttalanden» på dylika konferenser.

MIFF har via mail frågat Utrikesdepartementet om Sverige kommer att delta. Efter en vecka har inget svar kommit. Hoppas man att konferensen ska ställas in så att UD inte behöver ta ställning för eller emot den anti-israeliska agendan? Är man rädd för dålig uppslutning på Förintelsekonferensen i Malmö om man avstår från Durban IV?

(Dagen efter denna artikel kom ett svar.)

Svenska utrikesdepartementet verkar vara i en svår diplomatisk situation.

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram