Här får eleverna se hur en kippa eller yarmulke kan se ut. (Foto MIFF)

Vilka frågor ställer svenska gymnasieelever?

Vilka frågor ställer svenska gymnasieelever till MIFF, när vi bjuds in till att undervisa i klasserna. Här presenteras några av de frågor som ungdomarna har haft under de nio lektionerna.

Stödjer du den judiska staten Israels rätt att existera? Klicka JA eller NEJ.

Sedan MIFF startade i Sverige för ett par år sedan har MIFF:s medarbetare Anders Bjerkhoel blivit inbjuden att berätta om judendomen. MIFF är ju en religiöst och politiskt helt neutral organisation, men fakta om judendomen och dess historia, Förintelsen och landet Israel går inte helt att separera.

Undervisningen startar med att mycket kort berätta historien om hebréernas utvandring från staden Ur i Mesopotamien för cirka 4 000 år sedan, tiden i Egypten, de tolv stammarna och staterna Judéen och Samarien. Under resans gång kommer vi in på högtiderna Pesach, Sukkot, Purim och så vidare.

Det viktiga är att få eleverna att ställa frågor som engagerar dem. De frågorna handlar ofta om Bar/Bat Mitzva (konfirmationen), Brit milla (omskärelsen) och om Förintelsen och konflikten med palestinierna. Frågorna kan vara lätta att besvara, men ibland mycket svåra. Stora frågor blandas med detaljer.

 • Varför omskär judar sina pojkar?
 • Vilket är judendomens högsta mål?
 • Har de vänsterhänta judarna läderbanden ”tefillin” på höger arm?
 • Betyder orden ”kippa” och ”Kippur” i Yom Kippur samma sak?
 • Vad tror judarna att det händer efter döden?
 • Varför begraver judar sina döda så snabbt?
 • Varför gör Israel samma sak mot palestinierna, som de själva blev utsatta för i Auschwitz? Judarna går ju in och dödar palestinierna…
 • Vad är största skillnaden mellan att vara jude och att vara kristen?
 • Om en judisk kvinna bildar familj med en kristen eller en muslim – blir barnen då ändå judar?
 • En judisk mammas barn ärver judendomen, men hur är det om man som kristen adopteras till en judisk familj?
 • Kom alla judarna efter andra världskriget med de vita bussarna?
Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram