Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Vilket svenskt parti skriver flest Israelmotioner?

Riksdagen. (Foto: Ankara, Wikimedia Commons)

Med anledning av det stundande riksdagsvalet lägger vi åter ut en intressant studie som MIFF gjorde för ett år sedan, som analyserar partiernas motioner i riksdagen när det kommer till Israel.

MIFF granskade de 54 riksdagsmotioner som handlar om Israel, som våra folkvalda politiker hittills skrivit  under den nuvarande mandatperioden. MIFF samlar Israels sympatisörer med olika politiska åsikter och är partipolitiskt obundna och livsåskådningsneutrala. Men vi granskar vad partierna gör för eller emot Israel. Det första vi noterar är att varken Centern eller Miljöpartiet engagerat sig i Israel med någon motion alls.

Motioner om Israel per parti under innevarande mandatperiod.

För närvarande är det delad ledning för Sverigedemokraterna (SD) och Kristdemokraterna (KD), som har ryckt ifrån de andra partierna och har ett näst intill ointagligt försprång. KD och SD har lämnat in lika många motioner, nämligen 18 stycken. Men SD har i motionerna gjort 25 yrkanden angående Israel och KD har gjort 24. Samtliga yrkanden från SD och KD försvarade Israel och dess rättigheter.

Långt efter SD och KD kommer Moderaterna (M), som dessutom verkar halta betänkligt. Partiets företrädare har åstadkommit fyra remisser, med en slags försiktig svensk mellanmjölkskänsla. Önskemål om ”en mer nyanserad position” i Israel-Palestinakonflikten och att vara kritisk ”till illegala israeliska bosättningar” (vår kursivering), gör att man funderar över M´s motivation.

Liberalerna (L) då? Deras 20 riksdagsledamöter, som en gång i tiden hade den stora Israelvännen Per Ahlmark som partiledare, har bara levererat en enda motion om Israel. Den innehöll dock två yrkanden som båda var till Israels favör. 

En oväntad uppstickare är den politiske vilden Amineh Kakabaveh, som en gång röstades in för Vänstern (V). Hennes motion hade yrkanden både om att stoppa bidrag till antisemitiska organisationer och att förbättra undervisningen om antisemitism i skolorna.

Antalet yrkanden om Israel per parti under innevarande mandatperiod.

Vad är det mest Israelvänliga temat i yrkandena? Drygt 23% av yrkanden (18 av 77) handlar om att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad eller att flytta svenska ambassaden till Jerusalem. Här finns dock en skillnad mellan partierna. KD vill flytta ambassaden ”på sikt” eller ”vid lämplig tidpunkt”. SD vill att erkännandet av Jerusalem som Israels huvudstad skall ske omedelbart.

På andra plats kom de svenska bidragen till den palestinska myndigheten, som var ett ämne i nästan 20% (15 av 77) yrkanden. Bäst var här KD med 8 yrkanden med detta fokus. Dock var KD-ledamöterna försiktiga och föreslog att ”ompröva biståndet” eller att ställa ”tydligare krav” för bistånd till de självstyrande palestinska myndigheterna (PA). Sex SD-yrkanden handlade om bidragen och tre av dem ville att Sverige skulle upphöra helt med bistånden till PA  .

Sju av motionerna debatterade för att återkalla det svenska erkännandet av Palestina eller att en palestinsk regering med terrororganisationen Hamas inte skulle anses vara legitim. Alla sju yrkanden hade gjorts av SD.

Fyra yrkande på att avveckla UNRWA noteras också.

Tolv motionärer från Socialdemokraterna (S) respektive (V) sprang åt fel håll. De delade på det Israelfientliga ledarskapet med sex motioner vardera. En del av skrivningarna var ensidiga,  historiskt felaktiga eller med förvrängd verklighet.

Denna något raljerande granskning av riksdagspartiernas motioner, har naturligtvis en seriös sida. Det är fundamentalt viktigt för demokratin att partierna nagelfars efter vad de presterat. Om du är en Israelvän, måste du veta vad partierna verkligen gör för Israel. Inte vad de säger.

Av de 54 motionerna om Israel under mandatperioden har hittills 39 varit proisraeliska och bara 12 propalestinska. Knappt 5% av motionerna var allmänt hållna. Men, drygt 72% av riksdagsledamöternas motioner stödde alltså Israel! Detta är mycket glädjande siffror, som vi kommer att uppdatera innan valet 2022.

Undrar du över vilka ledamöter som jobbat mest för Israel i riksdagen? Du får snart svaret i en ny artikel på MIFF.SE

MIFF är politiskt obunden, men vi granskar de politiska partiernas agerande för och emot Israel.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem