Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Jonathan Turner kämpar för att Israel ska få rättvis behandling i Den internationella domstolen

Jonathan Turner (UKLFI) och Conrad Myrland (MIFF) live den 5 oktober 2023.
- Med Israel för fred är en "superb" organisation, och ett exempel för andra israelorganisationer runt om i världen, säger Jonathan Turner.

I december 2022 beslutade FN:s generalförsamling att hänskjuta Israel-Palestina-konflikten till Den internationella domstolen. Som underlag för arbetet har FN:s generalsekreterare skickat 29 000 sidor med dokument med anknytning till Israel sedan 1967.

– Den här dokumentationen är väldigt opålitlig och en produkt av FN:s långvariga anti-israeliska attityd, säger Jonathan Turner, VD för UK Lawyers for Israel (UKLFI). Tillsammans med The European Leadership Network (ELNET) har UKLFI skickat ett 40-sidigt brev till Den internationella domstolen där de bland annat kritiserar formuleringen i FN-resolutionen och ger domarna en introduktion till folkrätten relaterad till Israels kontroll över Judéen och Samarien och östra Jerusalem.

Torsdagen den 5 oktober deltog Jonathan Turner i en direktsändning på MIFF, där han förklarade mer om brevet och svarade på frågor från tittarna.

– Direktsändningen var väldigt värdefull, eftersom den gav en bra lektion i hur man argumenterar för Israel med juridiska argument. Det var väldigt spännande att höra Turners argument, kommenterar Rika Greenberg, VD för MIFF Danmark.

Titta, gilla och dela!

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem