Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Sydafrikas anklagelse om folkmord är ett cyniskt missbruk av Internationella domstolen

Israeliska soldater inne på Gazaremsan. Bilden publicerades den 2 januari 2024. (Foto: IDF)
Att hävda att Israel begår folkmord på Gazaremsan är helt absurt, skriver en erkänd internationell rättsexpert.

Sydafrika har ställt Israel inför Internationella domstolen i Haag ICJ med anklagelser om att Israel har begått handlingar som motsvarar folkmord på Gazaremsan. Rättegången startade i Haag idag.

Alan Baker, som varit Israels ambassadör i Kanada och juridisk rådgivare i utrikesdepartementet, menar att Sydafrika cyniskt missbrukar FN-domstolen. Baker är en erkänd internationell rättsexpert. 

Även om ingenting är förvånande i dagens internationella verklighet, är det ändå ironiskt att Internationella domstolen i Haag, världens viktigaste rättsliga organ, missbrukas av Sydafrika, på uppdrag av och på initiativ av den palestinska ledningen, för att anklaga Israel för folkmord mot det palestinska folket i Gazaremsan, skriver han i en artikel i Jerusalem Post.

Ironin kommer främst från historien om termen “folkmord”, en term som myntades 1944 av den judiske advokaten Raphael Lemkin för att beskriva de nazistiska grymheterna mot judarna under Förintelsen.

Termen blev så småningom en del av folkrätten, när det internationella samfundet antog FN:s konvention om förebyggande och bestraffning av folkmordsbrottet 1948. Den kriminaliserade handlingar som begåtts med avsikt att “förstöra, helt eller delvis, en nationell, etnisk, rasmässig eller religiös grupp”. 

Alla undertecknande stater är skyldiga att förhindra och bestraffa folkmord i krig och fredstid. 137 stater har hittills undertecknat konventionen, inklusive Israel.

Ännu mer ironiskt blir det när man betänker att det nuvarande kriget mellan Israel och Hamas bröt ut som ett resultat av en upprepad och deklarerad avsikt från Hamas att förinta, inte bara Israel och dess folk, utan judar var de än befinner sig i världen, skriver Baker.

“kriget mellan Israel och Hamas bröt ut som ett resultat av en upprepad och deklarerad avsikt från Hamas att förinta, inte bara Israel och dess folk, utan judar var de än befinner sig i världen”

Eftersom Israel självt utgör en distinkt nationell, etnisk, rasmässig och religiös enhet, kan man undra varför ingen har försökt tillämpa anklagelsen om folkmord mot den palestinska ledningen, inklusive Hamas. 

Hela den palestinska ledningen har ett programmatiskt åtagande av “väpnat motstånd för att utplåna Israel och ersätta det med en islamistisk palestinsk stat.”

Palestiniernas avsikt att begå folkmord

PLO:s stadga från 1968, som fortfarande gäller, förklarar att “väpnat motstånd är det enda sättet att befria Palestina”. I stadgan står det att de med “absolut beslutsamhet kommer att fortsätta den väpnade kampen och arbeta för en väpnad revolution för landets befrielse”. 

Stadgan uppmanar till “kommandoaktioner och väpnad revolution som kärnan i det palestinska folkets befrielsekamp”. Alla andra lösningar än den totala befrielsen av det “historiska Palestina” förkastas. Det inkluderar också de områden som idag utgör Israel.

“Målet är att utplåna Israel och ersätta det med en palestinsk stat.”

Hamas stadga från 1988 förstärker dess avsikt att uppmuntra “att resa Allahs fana över varje tum av Palestina” och att “befria Palestina och konfrontera det sionistiska projektet.” Enkelt uttryckt: Målet är att utplåna Israel och ersätta det med en palestinsk stat.

Om detta inte är avsikten att begå folkmord, vad är det då?

Det är detta som har uppmuntrat de galna ropen som ”from the river to the sea, Palestine will be free”. Detta är ett folkmordsrop, som handlar om den avlägsna staten Israel. Detta är ett rop som ropas taktfullt i pro-palestinska demonstrationer runt om i världen, inklusive här i Sverige.

Sådana rop om folkmord mot Israel och judarna är en oförskynt återspegling av målen i PLO:s och Hamas stadga, skriver Baker.

Folkmordsantalet kräver en tydlig avsikt

Det råder inte heller brist på ironi i Sydafrikas klagomål till Internationella domstolen, som hävdar att Israel bryter mot folkmordskonventionen. Särskilt med tanke på hur Sydafrika medvetet förvränger och misstolkar villkoren i konventionen. 

Den kriminella delen av folkmordskonventionen bygger enbart på en mycket central punkt; Det krävs en tydlig avsikt att begå folkmord. Sydafrika hävdar att Israels agerande syftar till att förstöra palestinierna som en “nationell, ras- och etnisk grupp”.

Om en tydlig avsikt med folkmord inte kan bevisas har klagomålet från Sydafrika ingen grund och konventionen kan inte åberopas.

“ett märkligt och bevisligen falskt påstående”

En grundlig granskning av det sydafrikanska klagomålet avslöjar ett märkligt och bevisligen falskt påstående att Israel i 75 år har varit inriktat på att utrota palestinierna genom folkmord. Genom att hävda detta, upprepar Sydafrika i princip samma budskap som i PLO:s och Hamas stadga. Sedan förvränger de också hela bakgrunden till det pågående kriget mot terrorgruppen Hamas och glömmer massakern den 7 oktober.

Israel har naturligtvis inte hyst en avsikt om folkmord på 75 år. Tvärtom, om man ser till landets historia har de konsekvent försökt uppnå fredlig samexistens med sina grannar, inklusive palestinierna, skriver den välrenommerade folkrättsexperten.

Detta bekräftas av de många avtal de har ingått, bland annat Camp David-avtalet 1978, Madridkonferensen 1991 och Osloavtalen.

Man måste fråga sig varför Israel har förbundit sig till en förhandlingsprocess med palestinierna, bevittnad och erkänd av världssamfundet och FN självt, om de hade en grundläggande avsikt att begå folkmord mot det palestinska folket?

Sydafrikas cyniska användning av begreppet folkmord

I klagomålet till Internationella domstolen har Sydafrika presenterat citat från lägre israeliska politiker som har gjort oansvariga uttalanden. De har till och med använt en israelisk poplåt som bevis på folkmordsuppsåt. 

Därmed ignorerar Sydafrika cyniskt de mycket centrala frågorna i konflikten mellan Israel och Hamas, Israels lagliga rättigheter och Israels rätt enligt internationell rätt att försvara sig själv och sin befolkning mot terror genom att ta bort Hamas terroristkapacitet, vapen, befästningar och ammunition.

Att hävda att Israels agerande för att bekämpa terrorism utgör ett folkmord är ett så absurt påstående att det gränsar till meningslöst. Ingen logisk eller seriös analys av konflikten mellan Israel och Hamas tyder på något folkmordsuppsåt från den israeliska sidan, skriver Baker innan han avslutar:

“Ett sådant falskt och vilseledande påstående undergräver hela folkmordskonventionen”

Ett sådant falskt och vilseledande påstående undergräver hela folkmordskonventionen och är en förolämpning mot Internationella domstolen, mot de länder vars domare sitter i domstolen och mot hela FN.

Internationell rättsexpert Alan Baker. (Foto: Skärmdump YouTube)

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem