Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

UNRWA har inget att göra i Gaza när kriget väl är över

Palestinier går vid the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) byggnaden vid ett anfall i Rafah i södra Gazaremsan, 29 November, 2021. Photo by Abed Rahim Khatib/Flash90
Tidigare svenska regeringar har överöst UNRWA med pengar, men den nuvarande har insett nödvändigheten av att avveckla organisationen, för att skapa goda förutsättningar för stabilitet och fred.

Sammanfattning

• Ingen annan internationell organisation under de senaste 75 åren har stöttat, främjat och underlättat den palestinska negativistiska och anti-israeliska ideologin i den utsträckning som UNRWA har.

• Det finns andra alternativ för att tillhandahålla humanitärt bistånd, välfärd, hälso- och utbildningstjänster till palestinierna än genom UNRWA.

• Palestinierna på Gazaremsan borde från början inte ha behandlats som flyktingar, och leveranser av hjälp till invånarna där borde inte ha varit kopplat till flyktingstatus.

• Ingen bör lita på löften om reformer inom UNRWA – många sådana försök har gjorts tidigare, och alla har misslyckats.

Inledning

En av de israeliska gisslan som tillfångatogs den 7 oktober avslöjade när han återvände till Israel att han hade hållits fången hemma hos en UNRWA-lärare. Under de senaste två veckorna har styrkor från IDF presenterat bevis på vapen och ammunition som hittats under lådor som tillhör UNRWA. Det verkliga problemet med UNRWA är dock inte en och annan händelse. Det verkliga problemet med UNRWA är själva deras existens.

Ingen annan aktör under de senaste 75 åren har stöttat, främjat och underlättat den palestinska negativistiska och anti-israeliska ideologin i den utsträckning som UNRWA har. Denna ideologi förkastar den grundläggande legitimiteten för staten Israels existens, upprätthåller ett evigt flyktingstatus för majoriteten av palestinierna och kräver ett massivt återvändande av dessa “flyktingar” till staten Israel (kallad rätten att återvända) . Denna ideologi spelade en stor roll i fasorna under massakern den 7 oktober.

Bakgrund

UNRWA grundades i december 1949 som en tillfällig organisation för 18 månader. Det var tänkt att rehabilitera de arabiska flyktingarna från Israels frihetskrig. Sedan dess har organisationen fungerat som en tillfällig aktör med ett mandat som förlängs vart tredje år utan att en enda persons namn strukits från flyktinglistan. Istället för att vara en organisation för att hjälpa eller rehabilitera de palestinska flyktingarna, vidmakthåller UNRWA de palestinska flyktingarnas existens tills de kan “återvända” i massor till Israel. 

Enligt organisationens register finns det 1,6 miljoner “registrerade palestinska flyktingar” på Gazaremsan idag (2022) av totalt 2,1 miljoner palestinier på Gazaremsan, det vill säga över 75 procent. Palestinierna och arabländerna har alltid vägrat att räkna de palestinska flyktingarna under FN:s globala flyktingorganisation (UNHCR). Därför skiljer sig definitionen av en “palestinsk flykting” från den för alla andra flyktingar i världen.

Vad gäller Gazaremsan, finns det flera viktiga skillnader mellan definitionerna. Den första är att en flykting var som helst i världen måste befinna sig utanför sitt land för att betraktas som en flykting, medan en palestinsk flykting inte behöver vara det. “Palestinska flyktingar” som för närvarande bor i Gazaremsan betraktar remsan som en del av Palestina – dvs de är i “Palestina”, men de betraktas fortfarande som “flyktingar från Palestina”. Det finns inget liknande någonstans i världen. Flyktingar världen över, är människor som har lämnat sitt land och korsat en internationellt erkänd gräns. De palestinier som flyttade från Jaffa eller Ashkelon till Gaza under Israels frihetskrig korsade ingen sådan gräns och borde därför aldrig ha behandlats som flyktingar.

de är i “Palestina”, men de betraktas fortfarande som “flyktingar från Palestina”

En annan skillnad mellan UNRWA och UNHCR är deras behandling av barn. När det gäller palestinierna registreras alla barn till en “registrerad flykting” automatiskt som flykting. UNHCR har en mer komplicerad process där registreringen inte är automatisk, utan bedöms från fall till fall. Det är bara i palestiniernas fall som det har blivit en praxis där antalet ättlingar till flyktingar registrerade som “flyktingar” vida överstiger antalet ursprungliga flyktingar. Resultatet är att hundratusentals av befolkningen i Gaza, som aldrig har lämnat sina hem, bor i vad de själva kallar Palestina, men fortfarande behandlas som flyktingar från Palestina. Detta är helt absurt.

aldrig har lämnat sina hem, bor i vad de själva kallar Palestina, men fortfarande behandlas som flyktingar från Palestina

Problemet

UNRWA beviljar flyktingstatus till mer än 75 procent av Gazas befolkning, vilket säkerställer internationellt erkännande av deras övertygelse att deras verkliga hem inte är i Gaza, utan snarare i de israeliska städerna Ashkelon, Ashdod, Jaffa eller Beersheba. Detta är ett politiskt flyktingstatus med avsikten att bibehålla konflikten. Denna flyktingstatus ger palestinierna en förevändning att fortsätta kriget mot judarna. Kravet på att “återvända” till Israel är det främsta verktyget de använder i hopp om att förändra Israel från att vara en judisk stat till en arabisk.

ett politiskt flyktingstatus med avsikten att bibehålla konflikten

UNRWA, som finansieras av det internationella samfundet till en kostnad av cirka en miljard dollar årligen, sänder palestinierna det helt motsatta budskapet, än det de borde få. Istället för att skicka dem ett otvetydigt budskap om att världen inte har för avsikt att stödja palestinska illusioner om att ersätta Israel, gör världen precis tvärtom. Budskapet som förmedlas genom bara existensen av UNRWA, och naturligtvis också genom utbildningssystemet och den diplomatiska och offentliga roll UNRWA ger palestinierna, är att kravet på Israels förstörelse är legitimt. UNRWA är den internationella termen för de antisemitiska ropen “från floden till havet”, eftersom båda betyder samma sak: ett krav på förstörelse av den judiska staten, som ska ersättas av en arabisk stat.För palestinierna ligger inte UNRWA:s största betydelse i organisationens roll som teknisk aktör som tillhandahåller utbildning och hälsotjänster.

UNRWA är den internationella termen för de antisemitiska ropen “från floden till havet”

För palestinierna fungerar UNRWA som en försäkring utfärdad av det internationella samfundet, och ett erkännande av både deras självuppfattning att de har upplevt den värsta katastrofen i mänsklighetens historia (“nakba”) och att de förtjänar att en dag kunna återvända till staten Israels territorium. När de amerikanska myndigheterna 2018 beslutade att sluta finansiera organisationen fokuserade palestiniernas reaktioner inte på de potentiellt negativa effekterna på utbildning och hälsovård – istället uttryckte de indignation och ilska över att deras “rätt att återvända” ifrågasattes.

Lösningen

Så länge som folket i Gaza anser sig vara flyktingar och hyser hopp om att en dag återvända till Israels territorium, kommer finansiering och bistånd som ges till remsan i syfte att bygga bostäder istället användas för att bygga infrastruktur för terror som syftar till att främja vision om “återkomst”.

Av denna anledning måste UNRWA upplösas, och all hjälp av något slag som det internationella samfundet vill ge till Gaza måste ske via andra kanaler. Det bästa alternativet är att ge sådan hjälp genom de nationella hjälporganisationer som drivs i olika länder, av vilka några redan är aktiva i Gaza (och på många andra platser i världen). Till exempel ger USA hjälp över hela världen, inklusive till Gaza, genom USAID. Liknande offentliga organisationer finns i EU, Storbritannien, Sverige, Norge och många andra europeiska länder. Opolitiska FN-organ, som World Food Programme, kan också spela en roll. I vilket fall som helst måste biståndet vara helt skild från någon politisk aspekt av konflikten, och till den fiktiva flyktingstatusen. Eftersom det internationella samfundet har gett bistånd i många länder runt om i världen, till exempel i Haiti eller Turkiet de senaste åren, utan att koppla detta bistånd till någon flyktingstatus, bör detta även ske i Gaza och den palestinska myndigheten.

måste biståndet vara helt skild från någon politisk aspekt av konflikten

Konklusion

UNRWA frodas av föreställningen om en palestinsk “återkomst” och utgör ett viktigt stöd för den etos av förkastande som är kopplad till Nakba. Eftersom Israels samarbete med UNRWA har varit frivilligt från första början kan Israel avsluta sitt samarbete med organisationen. 

All internationell hjälp till Gazaremsan, oavsett om det gäller välfärd, hälso- och utbildningstjänster eller inom något annat område, måste tillhandahållas via andra kanaler och under inga omständigheter genom UNRWA.

under inga omständigheter genom UNRWA

I inget fall bör man förlita sig på försök att “fixa” eller “reformera” UNRWA. Detta är en organisation vars primära mål är att upprätthålla den palestinska ideologin om återvändande. Alla tidigare försök att reformera UNRWA har misslyckats – och med goda skäl. Detta ligger i organisationens DNA och kan inte ändras. Därför bör UNRWA inte ha någon roll i ett Gaza efter Hamas.

Adi Schwartz är anställd vid Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy. Han är medförfattare till boken The War of Return (som ges ut på norska av MIFF med titeln Krigen for å vende tilbake) och har hållit flera föreläsningar och Zoom-seminarier för MIFF.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem