Amnesty är fullständigt antisemitisk

Amnesty International stöder politiska krav som kommer göra slut på världens enda judiska stat. Den 1 februari tillkännagavs att Amnesty International skulle publicera en över 200 sidor lång rapport som anklagar Israel för apartheid. Det är inte bara israeliska säkerhetsåtgärder från de senaste decennierna som är apartheid i Amnestys ögon, utan själva bildandet av den […]

Mediagranskning: “Den falska bilden av Israel”

Hur skapar medier en förvanskad bild av Israel och vilken roll har skolböcker, TV, nyhetsbyråer och journalister för att skapa en negativ bild av Israel? Israel är ett öppet samhälle som värnar demokrati och frihet. Men hur kan en bild ha skapats som är diametralt motsatt? Och varför har detta kunnat fortsätta i decennier? De […]