Den falska bilden av Israel - Conrad Myrlands bok från 2020 i svensk översättning 2021

Mediagranskning: “Den falska bilden av Israel”

Stödjer du den judiska staten Israels rätt att existera? Klicka JA eller NEJ.

Hur skapar medier en förvanskad bild av Israel och vilken roll har skolböcker, TV, nyhetsbyråer och journalister för att skapa en negativ bild av Israel?

Israel är ett öppet samhälle som värnar demokrati och frihet. Men hur kan en bild ha skapats som är diametralt motsatt? Och varför har detta kunnat fortsätta i decennier?

De svaren får du genom att skaffa boken som ger en skakande bild av felen, ensidigheten och den systematiska desinformationen som genomsyrar mycket av rapporteringen om Israel.

Apartheidsmetningen skedde så sent som 1 februari 2022 och bojkottropen hotar den akademiska friheten i Lund – läs reportagen på miff.se.

En orsak till att detta pågår, får du veta genom att läsa Myrlands bok.  

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram