Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

February 21, 2022

Bennett: Kortare, svagare Iranavtal kan snart komma

“Sedan det ursprungliga avtalet undertecknades har två saker hänt: iranierna har utvecklat sina anrikningsmöjligheter väldigt mycket och tiden har gått.” Kärnavtalsförhandlingarna kan snart sluta med