Är det här också en T-shirt som man inte får bära under en bussresa i Malmö? (Illustrationsbild miff.se)

Nekades bussresa pga judisk symbol?

Är antisemitism utbredd i Malmös kollektivtrafik?

Stödjer du den judiska staten Israels rätt att existera? Klicka JA eller NEJ.

En chaufför på en buss i Malmö ska i februari 2022 vägrt låta en utländsk medborgare, som bar en judisk symbol på sina kläder, att kliva på bussen. Enligt anmälaren ska chauffören ansett att andra passagerare skulle bli upprörda över symbolen, skrev nyhetsbyrån Siren och citerades av flera media.

När personen trots det krävde att få stiga på bussen, ska chauffören ha blivit arg.

Händelsen ledde till att anmälaren tog mycket illa vid sig och inkom med en anmälan till Diskriminationsombudsmannen. Han lär även kontaktat sin ambassad.

När MIFF nu begärt ut handlingarna från DO, visar det sig att anmälaren hade skapat flera kundprofiler i olika namn hos Skånetrafik. Kunden hade dessutom lämnat flera anmälan om hot, våld och olyckor som inte kunnat styrkas. Personen har inte gått att nå.

Sammantaget är händelserna av oklar anledning med all sannolikhet påhittade.

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram