Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

February 10, 2023

Två ikoner befäster de judisk-kristna relationerna

Teologen Göran Larsson har en unik kunskap om den judiska historien och de judisk-kristna sammansvetsade relationerna. Att han under många år ledde Svenska teologiska institutet i Jerusalem och är den enda icke-juden som fått delta i tändandet av de tolv ljusen på Mount Herzel på Självständighetsdagen, ger honom en modern ikonstatus för den självklara judisk-kristna kopplingen.