Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Är Sverige ett bra land för judar att leva i?

Den 20-21 juni 2022 presenterade European Jewish Association (EJA) en omfattande studie om judiskt liv i Europa.
Vid den årliga konferensen för ledare för judiska samhällen i Europa som hölls i Budapest 20-21 juni 2022 av European Jewish Association (EJA) presenterades en omfattande studie om judiskt liv i Europa.

British Institute of Jewish Policy Research har i två år under ledning av Dr. Daniel Staetsky undersökt resultatet av europeiska regeringars handlingar. En rad aspekter har vägts in.

EJA:s ordförande Rabbi Margolin betonade att “Syftet med studien är inte att kollidera med den eller den regeringen … utan att skapa en jämförande vetenskaplig infrastruktur om kvaliteten på judiskt liv i olika europeiska länder och låta samhällsledare och regeringschefer veta vilka praktiska steg som behövs för att tillsammans övervinna utmaningarna.”

Studien väger bland annat in uppgifter om de känslor av säkerhet som europeiska judar upplevt, liksom andelen judar som har upplevt antisemitiska incidenter personligen och andelen av allmänheten som har negativa åsikter mot judar och Israel.

Sämst judisk säkerhet i Frankrike

Av de 12 undersökta länderna där det bor flest judar i Europa – i Frankrike – är judarnas känsla av säkerhet sämst. Frankrike är samtidigt ett av de länder som har vidtagit de mest nödvändiga åtgärderna för att säkerställa den judiska gemenskapens fortsatta existens. Detta bör ha en positiv effekt på känslan av säkerhet i framtida undersökningar.

Tryggaste judarna i Danmark

De länder där judar i Europa känner sig tryggast är Danmark och Ungern. Lägst andel judar som upplever antisemitiska attacker är just i Ungern.

Sveriges regering i mitten

De tre länders regeringar som gjorde mest för att främja judiskt liv var Tyskland, Österrike och Frankrike. Sverige hamnade på 6:e och Danmark på 11:e plats.

Rabbi Menachem Margolin, är ordförande för European Jewish Association (EJA), och avslöjade resultaten av den hittills mest omfattande studien i sitt slag. “Belgien är till exempel ett land där invånarna generellt sett är nöjda, men när man går in på detaljer ser man att landet gör minst för det judiska livets fortsättning i Europa jämfört med alla andra europeiska länder, sa rabbi Margolin.

Ingen fara på kort sikt

”Det positiva är att det inte finns ett enda av de undersökta länderna i Europa land med en påtaglig fara för det judiska samfundets liv på kort sikt … trots de politiska och sociala utmaningar vi har att hantera”, resonerade rabbi Margolin.

Judiska folkets överlevnad

Israels minister för diasporafrågor Nachman Shai, talade live från Jerusalem, och noterade att: “Israel är öppet för dialog och rättvis kritik. Detta är en del av den normala interaktionen på den globala arenan. Men antisemitiska uttryck eller fysiska attacker som använder anti-israelisk retorik för att maskera sig själva är oacceptabla och outhärdliga. Vi får inte glömma att Israel skapades av diasporan (judar utanför Israel). Vi är en familj och vi tar hand om varje judisk gemenskap, stor som liten. Detta har alltid varit den stora pelaren för det judiska folkets överlevnad genom historien.”

Allmänhetens attityder till judar

Nederländerna 97

Storbritannien 97

Sverige 96

Danmark 96

Italien 93

Tyskland 92

Spanien 90

Frankrike 89

Belgien 89

Polen 84

Ungern 83

Österrike 78

Judars känsla av säkerhet

Danmark 73

Ungern 72

Italien 69

Österrike 68

Spanien 65

Storbritannien 63

Nederländerna 55

Sverige 55

Polen 53

Tyskland 46

Belgien 46

Frankrike 31

Religionsfrihet för judar

Sämst religionsfrihet bland alla länderna hade Sverige och Danmark på grund av en uttalat kritisk inställning till manlig religiös omskärelse bland allmänheten, även om det inte formellt fanns ett förbud. Samtidigt är kosherslakt (”shechita”) förbjudet i Sverige och Danmark, vilket är ett ingrepp i religionsfriheten. I de andra länderna, utom i Belgien, fanns ingen större negativ debatt om manlig omskärelse och koscherslakt var tillåtet.

Regeringarna och judarna

Enligt statistiken hade svenska regeringen röstat för Israel i FN:s generalförsamling 0%. Lika negativ till Israel hade Polen, Frankrike, Italien, Spanien och Belgien varit. Ungern var det lysande undantaget och hade stött Israel vid 12% av omröstningarna. Däremot hade Ungern ingen officiell statistik över antalet antisemitiska incidenter.

Sverige hamnade i mitten när det gällde nationell koordinator för att bekämpa antisemitism och stödja judiskt liv.

Italien vänligast mot judar

En sammanvägd ranking för kvaliteten på det judiska livet i europeiska länder visar att Italien och Ungern är de vänligaste länderna för judiskt liv i Europa:

Italien 79

Ungern 76

Danmark 75

Storbritannien 75

Österrike 75

Nederländerna 74

Sverige 73

Tyskland 72

Spanien 70

Frankrike 68

Polen 66

Belgien 66

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem