Search

Är Sverige ett bra land för judar att leva i?

Vid den årliga konferensen för ledare för judiska samhällen i Europa som hölls i Budapest 20-21 juni 2022 av European Jewish Association (EJA) presenterades en omfattande studie om judiskt liv i Europa.