Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

EU fördömer Israels rivning av en illegalt byggd palestinsk skola i område C

Här kan du se några av de illegala palestinska bosättningarna i område C i Judéen och Samarien som står under full israelisk myndighet. (Foto: Regavim)
EU:s skattebetalare fortsätter att finansiera illegalt byggande i område C i Judéen och Samarien, som tillhör Israel enligt Osloavtalen.

Igår fördömde EU Israels rivning av en illegal palestinsk skola byggd med EU-medel i Gush Etzion som är belägen i område C i Judéen och Samaria (Västbanken), skriver Jerusalem Post.

Enligt Osloavtalen som slöts i början av 1990-talet mellan PLO och Israel, delades Judéen och Samarien upp i områdena A, B och C. Den palestinska myndigheten (PA) inrättades och parterna kom överens om att PA skulle få full kontroll över områdena A och B och åta sig säkerhetsamarbete med Israel i område B, medan Israel skulle få full kontroll över område C. Sedan dess har EU, Sverige och andra internationella givare givit miljarder till illegala PA-konstruktioner i område C.

Redan i december 2022 visade ett hemligt läckt dokument att EU i flera år har haft en officiell policy att finansiera PA:s illegala konstruktioner i område C, för att PA ska kunna etablera en stat på israeliskt territorium.

Även om flera israeliska politiker skickat protestbrev till EU:s ledning stoppar inte EU finansieringen av illegala PA-konstruktioner på israelisk mark. Det ska tilläggas att redan 2008 erbjöd Israel PA bland annat hela Judéen och Samarien i förhandlingar om en stat – palestinierna sa NEJ, det har de gjort i alla förhandlingar för att få en stat sedan 1937.

EU:s utrikestalesman Peter Stano konstaterar i sitt fördömande av Israel: – EU har följt fallet noga och har bett de israeliska myndigheterna att inte riva skolan, vilket kommer att påverka 81 barn och deras utbildning. Sådana rivningar är olagliga enligt internationell lag, och barns rätt till utbildning måste respekteras. 

Den rivna skolan låg i den palestinska byn Jubbet Adh Dib nära Herodium National Park. 2017 revs också den tidigare, illegalt uppförda skolan.

Rätten avgjorde saken

Den israeliska NGO Regavim   begärde 2021att Jerusalems distriktsrätt skulle besluta om rivning av skolan, vilket också domstolen gjorde. 

COGAT – Israels koordinering av regeringsaktiviteter i territorierna uppger att byggnadens ägare hade avvisat flera försök från israeliska myndigheter att föra en dialog om byggnadens status före rivningen.

Palestinierna är fria att bygga i områdena A och B – Regavims undersølgelse viser at palæstinensisk bebyggelse i Område C i 2008-2019, steg med 76,5%. Som jämförelse ökade den palestinska bosättningen i områdena A och B endast med 10–14 %. Israelisk bosättning i område C ökade med 19,8 %.

EU betalar PA:s illegala övertagande

Under de senaste två decennierna har EU finansierat byggandet av illegalt byggande i område C, och de hävdar att det är en humanitär sak att hjälpa till att tillhandahålla bostäder åt palestinier i ljuset av bristen på bygglov. 

Med andra ord, EU hjälper PA att ta över kontrollen över område C och se till att fakta på marken innebär att israeliskt terrorterritorium kommer att ingå i en eventuell framtida palestinsk stat.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem