Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

PA:s brott: tagit 9 307 hektar mark, 72 274 illegala byggen

En av alla illegala palestinska bosättningar på israeliska Area C. (Twitter Regavim)

Måndag den 13 december höll Knesset en utfrågning om striden om Judéen och Samarien. Meir Deutsch, generaldirektör för Regavim, lade fram nya data med en exakt, uppdaterad karta över område C.

Satellitkartan avslöjar den alarmerande situationen på marken: Från 2019 – 2021 restes 5097 nya illegala byggnader av palestinierna i områden som lyder under full israelisk jurisdiktion. Det innebär i genomsnitt 7 nya illegala strukturer per dag. Dessa nya byggnationer adderar till den tidigare häpnadsväckande sammanställningen av totalt 72 274 illegala konstruktioner i område C.

Parallellt använde den palestinska myndigheten under samma tvåårsperiod ett jordbruksprojekt för att ta kontroll över ytterligare 712 hektar av den israeliska statens mark. Totalt har nu 9 307 hektar stulits.

Genom att plantera hundratusentals träd på de outvecklade öppna ytorna i område C, skapa dussintals jordbruksvägar varje år, gräva brunnar, placera cisterner och anlägga bevattningssystem, fortsätter palestiniern att utnyttja ett kryphål i den osmanska marklagen, som fortfarande gäller i Judéen och Samarien. På så sätt fråntar palestinierna staten Israels landrättigheter och etablerar de facto palestinsk kontroll.

“Den palestinska myndigheten drar upp linjerna för staten Palestina och presenterar Israel för oföränderliga fakta på marken. Detta är en strategisk utmaning av största betydelse, och något som Israels regeringar praktiskt taget inte har gjort något för att ta itu med. Det är ett politiskt misslyckande av en omfattning som inte skådats sedan Yom Kippur-kriget”, sa Deutsch.

Antal illegala palestinska konstruktioner i Area C utan tillstånd:
2009: 29 784
2018: 58 435
2020: 65 572

Regavim statistik

Enligt officiella uppgifter river den civila myndigheten varje år mellan 200–250 byggnader, vilket är en bråkdel av vad som byggs illegalt. Men det är bara dessa, fåtal rivningar av olagliga konstruktioner som kommer fram i media. Den palestinska myndigheten, som inte har civil rätt i Area C enligt Osloavtalen, genomför massvisa olagliga projekt förändrar kartan genom att skapa fakta på marken.

Palestinsk-arabiska byggnationer är strategiska på så sätt att de sprids ut över stora områden. På så sätt ockuperar palestinierna ett mycket större område från den israeliska myndigheten. Israeliska, lagliga byggnationer är mer sammanhållna.

År 2009 täckte israeliskt byggande 4732 hektar i område C, medan palestinskt byggande sträckte sig över 4449 hektar. År 2019 ökade antalet hektar som täcks av israeliskt byggande något till 5670 medan palestinskt byggande var över 7850 hektar.

Varningssignalerna är starka om gigantiska, EU-finansierade, palestinska byggnationer för att beslagta mer och mer mark i Area C.  Detta sker trots att Judéen och Samarien är under full israelisk jurisdiktion. I linje med Fayyad-planen som utarbetades 2009 är övertagandet metodiskt, strategiskt och effektivt.

För över ett decennium sedan skisserade dåvarande premiärministern för den palestinska myndigheten Salam Fayyad sin plan för en framtida palestinsk stat i hela Judéen och Samarien (Västbanken). Den strategiska, välfinansierade, EU-stödda planen syftar till att ta kontroll över område C, den delav Judéen och Samarien som är under israelisk jurisdiktion. Målet är att ensidigt upprätta en de facto palestinsk stat. Israel har inte besvarat det strategiska hotet, vilket Regavim vill uppmärksamma.

Regavim arbetar, enligt hemsidan, för att skydda Israels land och dess resurser samt att bevara Israels suveränitet. De agerar för att förhindra olaglig beslagtagande av statlig mark och skyddar rättsstatsprincipen som rör markanvändningen i staten Israel.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem