Nederländernas premiärminister Mark Rutte. (foto: Roel Wijnants, flickr.com)

Nederländerna stoppar biståndet till palestinsk organisation med terroristkoppling

Efter en omfattande utredning har Nederländerna nu valt att stoppa biståndet till UAWC, som har PFLP-terrorister i sin ledning.

MIFF har länge varnat för att stödja palestinska organisationer som är har terrorister i sin ledning. En av dessa förklädda terrororganisationerna är Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Efter en omfattande utredning har Nederländerna nu valt att stoppa biståndet till UAWC.

MIFF har varnat för band till PFLP

MIFF har i åratal påpekat att den palestinska jordbruksorganisationen UAWC har nära band till terrororganisationen PFLP. Varför har miljoner svenska kronor gått till organisationer som har Rina Shnerbs (17) mördare på avlöningslistan? Svenska Sida förnekar att 1 460 miljoner svenska skattekronor finansierar terror mot judar 2020-2024, men har inte presenterat trovärdiga undersökningar, som den nederländska.

Hollands regerings utredning 

Från och med den 5 januari 2022 blir det dock svårare för Sverige att ignorera palestinska NGO:ers koppling till terrorism. Den holländska regeringen meddelade nyligen i en skrivelse till parlamentet att den skulle avbryta allt bistånd till UAWC. En utredning, gjord av företaget Proximites Risk Consultancies, avslöjade att ett antal medlemmar av terrororganisationen PFLP också ingått i UAWC:s ledning.

Skrivelsen

“För regeringen är resultaten av individuella relationer mellan UAWC och PLFP och bristen på transparens från UAWC:s sida, även under utredningsperioden, tillräckliga skäl för att stoppa finansieringen av UAWC:s verksamhet. Nederländerna kommer inte att fortsätta med betalningar till UAWC”, avslutar regeringen den åtta sidor långa skrivelsen.

PFLP leder bidragsberoende UAWC 

Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) är en marxistisk organisation på EU:s terrorlista. Den holländska utredningen bekräftar att två personer misstänkta för PFLP:s terrorattack som dödade israelen Rina Schnerb 2019 var anställda av UAWC. Från 2007 till 2020 har 28 PFLP-ledamöter varit styrelseledamöter i UAWC. 12 av dessa har haft perioder då de haft ledande befattningar i UAWC och samtidigt en position i PFLP. Undersökningen avslöjade också 18 händelser från 2007 till 2020 som bekräftar banden mellan UAWC och PFLP. Det rör sig om besök eller kontakt mellan de två organisationerna, uttryck för solidaritet, användning av varandras byggnader och gemensamma möten som i första hand fokuserade på jordbruksfrågor. Proximities har inte hittat bevis på några finansiella transaktioner mellan UAWC och PFLP.

“Borde ha informerat givarna”

Den holländska regeringen reagerar mest på att UAWC tillät enskilda PFLP-medlemmar att spela en så stor roll i organisationen. ”UAWC kunde och borde ha förstått att detta var en situation som givarna inte ville ha – eller åtminstone borde ha förstått hur känsligt detta var – och borde ha informerat givarna om detta. Men så skedde inte heller under den externa utredningen, då UAWC fick möjlighet att presentera sina motuppfattningar. Genom att agera på detta sätt avslöjar utredningen att UAWC bryter mot sina egna stadgar som säger att anställda inte ska vara politiskt aktiva”, skriver regeringen.

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram